היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפיכתה של תנועת הצופים לתנועה ממלכתית

עבודה מס' 067056

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הרקע והגורמים שהביאו להכרזה על תנועת הצופים כתנועה ממלכתית בשנת 1959

3,938 מילים ,14 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

מדינת ישראל עברה במהלך שנות קיומה המעטות ובימים של טרום הקמתה, תהליכים שונים בכלל תחומי החיים בהם במוסדות השלטון, בתחום הכלכלה, בתחום הבריאות, בתחום החינוך ועוד. במדינה כה קטנה משברים, דילמות או גיבוש תהליכים משפיעים, בדרך כלל, על רבדים רבים הנושקים ואף מקבילים לתחום הרלוונטי.
תקופת היישוב בארץ ישראל התאפיינה בארגון התנדבותי המבוסס על מערך מפלגתי מובהק. עם קום המדינה החל מאבק להעברת שטחי הפעולה מהארגונים המפלגתיים-תנועתיים לסמכות הכלים שנותרו בידי המדינה-הכלים הממלכתיים.
דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, דגל במדיניות ועיקרון ה"ממלכתיות" והתנגד נחרצות לחלוקה סקטוריאלית-תנועתית, בדגש על תחום החינוך. בהרצאה שנשא בשנת 1934 על המדיניות החיצונית והפנימית של ההנהלה הציונית, השתמש בן גוריון במושג "ממלכתיות" על מנת להסביר את היעדים החדשים הניצבים בפני התנועה הציונית. בין השאר אמר "ביצוע החזון הציוני פירושו להפוך אבק עם פורח באוויר ונעדר צביון עצמי, מחוסר דבק פנימי ומשולל אחיזה ממשית - לחטיבה לאומית ממלכתית מעורה בקרקע, בעבודה ובתרבות לאומית; ומהפכה עצומה זו בחיי עם לא תיתכן בלי פעולה חינוכית רבתי, אשר תפתח בעם את החושים הלאומיים..." (דוידסון, 2002).
ניתן לראות כי שינוי תודעתי משמעותי ושינוי תפיסות בקרב האוכלוסייה, לאור הכתבת עיקרון הממלכתיות על ידי דוד בן גוריון, הביא ליישומו כנורמה אפקטיבית ומקדמת אינטרסים בתחומים שונים בכלל ובתחום החינוך בפרט, ושימש, בין היתר, כרקע להפיכתה של תנועת הצופים לממלכתית.

עבודה זו תעסוק בהשפעה של ביטול הזרמים וחקיקת חוק חינוך ממלכתי בשנת 1953, כחלק מהתמורות שחלו בתחום החינוך בישראל בשנות החמישים, על תנועת הצופים, זאת עד להפיכתה לתנועה ממלכתית בשנת 1959.
מאבקים ותמורות הם אלו אשר תרמו ועודם תורמים לעיצובה של מדינת ישראל בכלל תחומי החיים ובמערכות המדינה וניתן לראות כי תנועת הצופים, ביו יתר המוסדות והתנועות, הושפעה והשתנתה אף היא במקביל ובחפיפה להתפתחות מדינת ישראל. בחרתי להסביר ולהבהיר תהליך זה על ידי הצגה ויישום של דגם "תנועתיות-ממלכתיות".
החלק הראשון של העבודה יציג את שאלת המחקר, את מטרת המחקר ואת הסקירה התיאורטית של הדגם והמקורות הראשיים בהם השתמשתי.
החלק המרכזי של העבודה יסקור את הרקע והגורמים הראשיים שהובילו להפיכתה של תנועת הצופים לממלכתית בשנת 1959.
החלק האחרון יציג את סיכום העבודה והמסקנות.

שיטת המחקר בה אשתמש בעבודה זו הינה ניתוח תוכן איכותי. אשתמש במחקרים שנעשו ובספרים שנכתבו על הרקע והגורמים שהובילו את תנועת הצופים להפוך לממלכתית בשנת 1959.

תוכן העניינים:
מבוא
1. רקע תיאורטי
2. רקע היסטורי
3. תנועת הנוער "הצופים העבריים"
4. חקיקת חוק חינוך ממלכתי כרקע להכרזת תנועת הצופים כממלכתית
5. המאבק נגד ביטול חסות משרד החינוך כגורם להכרזת תנועת הצופים כממלכתית
6. סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

ספרות רבה נכתבה אודות תקופת היישוב וקום המדינה במגוון תחומים ונושאים מרכזיים, בהם כלכלה, חינוך, שלטון, עלייה וכו'. הספרות מדגישה את הרקע והאווירה ששררו בארץ בתקופת היישוב, את המרכיבים והגורמים אשר השפיעו על מקבלי ההחלטות ובפרט את השינויים בתפיסות דעת הקהל.
בבואי לחקור את הרקע והגורמים להפיכתה של תנועת הצופים לתנועה ממלכתית השתמשתי בדגם "תנועתיות-ממלכתיות" אשר מתואר ומפורט בהרחבה על ידי הורוביץ וליסק (הורוביץ וליסק, 1977) מוצגים שני צדדים. מחד גיסא, מתפרש המושג "ממלכתיות" כמבטא את קיומה של המדינה בבחינת מערכת מופשטת של תפקידים וכללי פעולה שיש להם קיום עצמאי והמשכי, ללא זיקה ישירה למסגרות תנועתיות או מפלגתיות, שנציגיהן מאיישים את עמדות המפתח בשלטון. מאידך גיסא, שמה גישת ה"תנועתיות" את הדגש על קיום זיקה בין עמדת המנהיגות של התנועה, אשר נמצאת בשלטון, ותוקף הלגיטימציה של השלטון מצדה. התפיסה הממלכתית בעצם ראתה את הלגיטימיות של השלטון כבלתי מותנית לחלוטין בגורמים הציבוריים המהווים את הנושא הפוליטי שלו, ואילו את התפיסה התנועתית ניתן היה לפרש כגורסת לגיטימיציה על תנאי.

תגים:

תנועתיות · ממלכתיות · גוריון · חינוך · תנועות · נוער

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפיכתה של תנועת הצופים לתנועה ממלכתית", סמינריון אודות "הפיכתה של תנועת הצופים לתנועה ממלכתית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.