היישום אינו מחובר לאינטרנט

התנועה החומיינית כתנועת התחדשות

עבודה מס' 062709

מחיר: 554.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח על פי תיאוריית החתימה והיצירה, תיאוריית תנועת ההתחדשות והתיאוריה ה"ספית".

9,647 מילים ,36 מקורות ,1993

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
הקדמה
תיאורית החתימה והיצירה
תיאורית תנועת ההתחדשות
התנועה החומיינית כתנועת התחדשות
סיכום
הערות ביבליוגרפיות
ביבליוגרפיה

בעבודה זו אנתח את התנועה החומיינית המהפכנית באירן כתנועת התחדשות, אשר העבירה את
החברה באירן מתקופת יצירה לתקופת חתימה וסגרה את החברה האירנית.
החלק הראשון של העבודה יוקדש להצגה מתודולוגית של התיאוריות עליהן תתבסס העבודה:
הראשונה, תיאורית החתימה והיצירה של Weber. M , והשנייה, תיאורית תנועת ההתחדשות 1
על פי הדגם של Wallace. A. F. C , בשילוב עם התיאוריה ה"ספית" שהוצגה במסגרת הקורס
זיכרון ומיתוס בתרבויות המזה"ת.
החלק השני של העבודה ידגים כיצד התנועה החומיינית מתאימה לחמשת השלבים של תנועת
ההתחדשות על פי הדגם של Wallace , וכיצד תנועת התחדשות זו, שהייתה אחת
מהאלטרנטיבות במסגרת תקופת היצירה הטרום מהפכנית באירן, סגרה את החברה האירנית
והפכה להיות בעצם האלטרנטיבה היחידה בתוך תקופת החתימה הפוסט- מהפכנית באירן.

תיאורית החתימה והיצירה של M.Weber
תיאורית החתימה והיצירה היא תיאוריה מאקרו- חברתית רחבה, שבאה להסביר שינוי חברתי,
תרבותי, במסגרת הקהילה האנושית. תיאוריה זו נוסחה לראשונה על ידי M.Weber , ויושמה על
הודו, סין וארץ ישראל הקדומה (תקופת בית ראשון ותקופת בית שני).
החוקר Martindale. D , ניתח ופישט את התיאוריה הזו:
תיאורית החתימה והיצירה מדברת על תקופות חתימה ותקופות יצירה המתרחשות במחזוריות
אין סופית, בכל חברה אנושית. חתימה- חברה סגורה, יצירה - חברה פתוחה.
תקופת יצירה - מתרחשת בזמן של שבר בחיי הקהילה, כאשר יש חיפוש אחר תשובה אחרת למצב.
תקופת יצירה מאופיינת במגוון רב של אמונות, דעות, אידיאולוגיות ואלטרנטיבות שונות
הנלחמות אחת בשנייה. כל חלק בחברה טוען כי הוא הצודק ונוצר מצב של אי שקט חברתי
ותסיסה היכולים להביא במקרים מסוימים למלחמת אחים. תקופה זו מעודדת צמיחת רעיונות
חדשים, שבירת הרעיונות המסורתיים ומלחמה בהם, וקיומן של אלטרנטיבות שונות.
במהלך תקופת היצירה אידיאולוגיות ואלטרנטיבות שונות מתחרות אחת בשנייה בעוצמה, כשכל
אחת מהן מנסה להיות הדומיננטית ביותר בחברה ולקדם את האינטרסים שלה.
תקופת חתימה - מתרחשת כאשר מתוך האלטרנטיבות השונות של תקופת היצירה יוצאת
אלטרנטיבה אחת, שמתחילה להיות דומיננטית יותר מהאחרות. אלטרנטיבה זו במוקדם או
במאוחר תהפוך להיות האלטרנטיבה השלטת, האלטרנטיבה האחת והיחידה שתחתום את
החברה.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,. Wallace A.F.C, Religion an Anthropological View, Random House, New York, 1966
.PP. 30

מקורות:

אולמרט. י, (עורך) המזרח התיכון 1984-1983 מגמות ותהליכים, יולי 1984, מכון שילוח לחקר אפריקה והמזה"ת, אוניברסיטת ת"א.
מנשרי. ד, אירן במהפכה, 1988, מרכז משה דיין, אוניברסיטת ת"א, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
מנשרי. ד, אירן בין איסלם למערב, 1966, אוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון.
מנשרי. ד, (עורך), האיסלם הפונדמנטליסטי: אתגר ליציבות אזורית, מרכז משה דיין, אוניברסיטת ת"א, 1993.
קפוליוק. א, מפלגת "תודה" באירן, המזרח החדש, כרך ד', תשי"ב, עמ' 244-254.
רבינוביץ. א, (עורך), המזרח התיכון 1980 מגמות ותהליכים, מאי 1981, מכון שילוח לחקר אפריקה והמזה"ת, אוניברסיטת ת"א.
Abrahamian. E, Komeinism,1993, I.B. Tauris Co Ltd Publishers, London - New York..
Abrahamian.E, Iran Between Two Revolutions,1982, Princeton: Princeton University Press.
Abrahamian. A, "The Crowd in Iranian Politics, 1905-1953, Past and Present, December, 1968.
Algar. H. "The Opposition Role Of the Ulama in Twentieth-Century Iran", in Keddie. N.R, Scholars,
Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions in The Middle East Since 1500, 1972, Brkeley.
Arjomand, S.A, The Turban for the Crown, 1988, Oxford University Press, New York.
Banani, A. The Modernization of Iran 1921-1941, 1961, Stanford cal.
Bayne. E.A, Persian Kingship in Transition, 1968, New York.
Beeman. W. O, Images of The Great Satan: Representations of the United States in the Iranian Revolution, in Keddie, N. (ed), Religion and Politics In Iran, 1983, Haven London : Yale University Press, PP. 191-217.
Bell, D. The End of Ideology, New York, 1960, Press of Glencoc.
Cottam, R. Nationalism in Iran, 1964, Pittsburg..
Dabashi. H, Theology of Discontent, 1992, New York University Press, New York -London.
A.H. Shi'ism and Constitutinnalism in Iran, 1977, Leiden.
Hegland. M, Two Images of Husaim: Accommodation and Revolution in an Iranian Village, in
Keddie, N. (ed), Religion and Politics In Iran, 1983, Haven London : Yale University Press, PP. 218-236.
Kamrava. M, The Political History of Modern Iran, 1992, London.
Keddie. N. "Religion and Society in Iran", in Keddie. N, Iran: Religion, Politics and Society, 1980, London : Frank Cass.
Keddie. N, Roots Of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran,1981, New haven London, Yale University Press.
Lipset, S. M, Political Man: The Social Bases of Political, Limore: Johns Hopkins, 1981, (enlarged edition), lst edition, 1960.
Mannheim, K. Ideology and Utopia, New York, 1960, Harvard books.
Peter. A, Modern Iran, 1965, London.
Ram. H, Islmic Symbolism, 1991, New York University..
Ram. H, "Mythology of Rage: Perceptions of The "Self" and The "other" in Revolutionary Iran", History and memory.
Ram. H, "Exporting Iran's Islamic Revolution : Steering a Path between Pan-Islam and Nationalism",
Political Violence and Terrorism.
Reza Arasteh, A. Man and Society in Iran, 1970,Leiden.
Richard. Y, Contemporary Shi'i Thought, in, Keddie. N, Roots Of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran,1981, New haven London, Yale University Press, PP. 202-228.
Rose, G. "Velayet - e- Faqih and The Recovery of Islamic Identity in The Thought of Ayatollah Khomeini, in Keddie, N. (ed), Religion and Politics In Iran, 1983, Haven London : Yale University Press, PP. 166-190.
Seliger. m, Ideology and Politics, New York, 1976, The Free Press.
Tabari. A, The Role of the Clergy in Modern Iranian Politics, in Keddie, N. (ed), Religion and Politics In Iran, 1983, Haven London : Yale University Press, PP. 47-72.
Voll. J.o, Renewal and Reform in Islamic History: Tajdid and Islah, in Esposito. J. L. (Edited), Voices of Resurgent Islam, 1983, Oxford University Press, Oxford - New York, PP. 18-47.
Wallace A.F.C, Religion an Anthropological View, Random House, New York, 1966..
Wallace, A.F.C, "revitalization Movements", 1956, American Anthropologist, 58:264-28. . Zubaaida. S, Islam The People The State, 1989, London - New York.
33

תגים:

אירן · התחדשות · חומייני · תנועת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התנועה החומיינית כתנועת התחדשות", סמינריון אודות "התנועה החומיינית כתנועת התחדשות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.