היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 64862
סקירת חייו של חומייני והשפעת מאורעות חייו על האידאולוגיה הדתית והמדינית.
3,356 מילים (כ-10.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68427
סקירת מצבם של יהודי איראן תחת שלטונו של השאה ותחת חומייני.
3,132 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20232
הצגת השיעה, סקירת עיקרי תורתו, היחס לנשים, הגיהאד ועוד.
3,007 מילים (כ-9.5 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67695
הרקע שהוביל למהפכה, הביוגרפיה של חומייני וניתוח תפיסתו של חומייני את המהפכה.
4,626 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 21242
סקירת ספרות אודות המושגים, הג'יהאד ככח פוליטי ובדיקת המושגים בתורת חומייני.
5,233 מילים (כ-16 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21258
סקירת הגורמים לנפילת השאה, היחב"ל עם המעצמות, יחסי הכוחות והאינטרסים באזור, מבנה השלטון והתפשטות תורת חומייני באיראן.
5,814 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21533
סקירת תנועת הנשים באיראן לפני במהלך ולאחר המהפיכה האירנית, הצגת האידיאולוגיה של חומייני, היחס לנשים, היהדות והפוליטיקה.
6,633 מילים (כ-20.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63382
איראן ויהדות איראן תחת שלטונו של השאה, במהפכה ותחת שלטון חומייני.
5,056 מילים (כ-15.5 עמ'), 22 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65741
השוואה בין יהדות איראן תחת שלטון השאה ליהדות איראן תחת שלטונו של חומייני.
2,797 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10