היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66403
השוואה בין אוכלוסייה ותוחלת חיים במדינות מפותחות ותת מתפתחות.
6,532 מילים (כ-20 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68958
סקירת ספרות וביצוע רגרסיות.
6,635 מילים (כ-20.5 עמ'), 7 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 67578
עבודה זו מבוססת על תורת הערך של כהנמן וטברסקי (1979) וכן על תיאורית ניהול האימה (1986) ובוחנת האם שיקולי קבלת החלטות בנוגע לכסף רלבנטיים גם בתחומים נוספים.
7,896 מילים (כ-24.5 עמ'), 8 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68417
בחינת השאלה האם ישנו קשר בין העלייה בתוחלת החיים לבין העלייה בהוצאות מערכת הבריאות.
10,292 מילים (כ-31.5 עמ'), 24 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 70237
העבודה בוחנת את השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה העולמי במדינות ה- OECD, בדגש על מדינת ישראל, הכוללים את משבר הפנסיה העולמי, הנובע מעלייה בתוחלת החיים, ירידה בילודה ובקצב הצמיחה.
15,707 מילים (כ-48.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67145
האספקטים השונים של תהליך ההזדקנות וסיקור הסיבות להאטה המשמעותית של תהליך ההזדקנות (תוחלת חיים ממוצעת מעל 100).
2,131 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 60895
בחינה ע"פ ארבעת עקרונות השיווק (מוצר; מחיר; תקשורת; הפצה) , מודל מחזור חיי מוצר והמלצות שיווקיות הנגזרות מנקודות החולשה של שיווק המוצר.
6,516 מילים (כ-20 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70392
ניתוח הסרט "חיים של אחרים" והספר "התפסן בשדה השיפון", על-פי מושגי מפתח במשנתו החינוכית של רוסו ותיאורית האקזיסטנציאליזם של סרטר.
2,997 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 69068
סקירת תפיסתו החינוכית של שיפרוני.
9,947 מילים (כ-30.5 עמ'), 37 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100