היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61275
סוגי התגמולים הקיימים לעובד תוך השוואה לתגמולים מסורתיים.
2,000 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65990
שיטות התגמול החומרי בקיבוץ והשפעתן על חבריו. האם קיים קשר בין תגמול חומרי, לבין מוטיבציית המקבלים אותו.
9,837 מילים (כ-30.5 עמ'), 51 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67319
ההבדל בקשר בין הוגנות תגמול ושביעות רצון לבין רמת כוונות עזיבה בקרב עובדים ילידי הארץ, עולים חדשים ועולים וותיקים במפעל "לחמי".
24,493 מילים (כ-75.5 עמ'), 80 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 63363
מערכת ההנעה והתגמול בחברה, בדרג הבכיר ובדרג הזוטר.
12,862 מילים (כ-39.5 עמ'), 5 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68731
ניתוח מערכת התגמולים בחברת היי-טק.
3,944 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 69545
בחינת הקשרים בין רכיבי תגמול המנכ"ל וביצועי החברה, תוך השוואה בין ביצועים הנמדדים על בסיס חשבונאי או בסיס שווי שוק לבין אלו הנמדדים על בסיס רווח כלכלי.
8,554 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67108
סקירת שיטות התגמול השונות.
5,330 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70352
סקירת מחקרים בשאלה כיצד השימוש בתגמולים משפיע על שיעור ההיענות בסקרים.
6,419 מילים (כ-20 עמ'), 24 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 69386
בחינת ההשפעה של תגמול מורים על הישגי התלמידים ועל להתנהגות המורים.
3,250 מילים (כ-10 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100