היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60973
סקירה תיאורטית של תהליך התפתחות השפה בקרב לקויי שמיעה לעומת ילדים שומעים.
7,398 מילים (כ-23 עמ'), 6 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 60991
כיצד מתבטא השלב הפוסט-טראומתי בחלומותיהם של נפגעי תאונות דרכים?
7,508 מילים (כ-23 עמ'), 45 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 23001
סקירת הספרות, האירוע הטראומטי ושלב ההתערבות.
7,277 מילים (כ-22.5 עמ'), 26 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50444
ההיבט החוזי בהתקשרויות דרך האינטרנט והתמקדות בשלב יצירת הקשר החוזי.
10,480 מילים (כ-32 עמ'), 9 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 67321
בדיקת השאלה האם מתקיימים תהליכי סטנדרטיזציה בשלב ראיון המועמדים.
6,429 מילים (כ-20 עמ'), 22 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60261
8,200 מילים (כ-25 עמ'), 26 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60386
ניתוח אסטרטגי של החברה והצעת אסטרטגיה חדשה.
2,292 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60769
בחינת הטענה כי למרות מסורת הלחימה שאפיינה את היפנים, היתה זו הסטואציה הצבאית שנוצרה באירופה שגרמה להצלחתם.
3,542 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61513
הגורמים לשינוי התפיסה והשינויים הדרושים בהתחשב במציאות הביטחונית הישראלית.
9,763 מילים (כ-30 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100