היישום אינו מחובר לאינטרנט

חלומותיהם של נפגעי תאונות דרכים בשלב הפוסט-טראומתי

עבודה מס' 060991

מחיר: 459.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד מתבטא השלב הפוסט-טראומתי בחלומותיהם של נפגעי תאונות דרכים?

7,508 מילים ,45 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

התסמונת הפוסט-טראומתית (PTSD) הוגדרה ב-DSM-III כקבוצת הפרעות החרדה, כאשר בתסמונת זו מפתחים סימפטומים וסימנים אופייניים בתגובה לאירוע טראומתי. הטראומה הינה אירוע בלתי צפוי, שמהותו ועוצמתו שוברים את רצף התנהלותו הרגילה של אדם, כאשר עוצמת האירוע גבוהה בהרבה מגורמי דחק שבהם מורגל אדם על פי הניסיון האנושי (הרמן, 1994).
החלומות מהווים מעין אשנב הצצה לטראומה ולהשפעותיה. אין מדובר בתצפית ברורה ונהירה, אולם ניתן ללמוד מהם על אופיו של האירוע, על התת-מודע השוכן במוחו של האדם ומשבש את אורח חייו ועל ידי למידתם, ניתן גם להביא פתרון ומזור לכאוס הקיים בנפש הנפגע (Barrett, 1996).
טראומות נגרמות כתוצאה מהלם בלתי צפוי, כתוצאה ממוראות המלחמה או כתוצאה מהתעללות, אונס וכיוצא באלה (הרמן, 1994). אחת הטראומות הנפוצות, הינה הטראומה הנגרמת לנפגעי תאונות דרכים. לעיסוק בטראומה זו חשיבות מיוחדת, שכן תאונות דרכים נפוצות ביותר וסך כל נפגעיהן עולה על נפגעי המלחמות.
ממדגם מצומצם ניתן ללמוד כי בשנת 1989 היו סך הכל 24062, תאונות (תאונות דרכים עם נפגעים, 1990); ב1996- עמד סך כל התאונות על 25405, (תאונות דרכים עם נפגעים, 1997) ואילו ב1999-, עמד סך כל הנפגעים על 45504, בני אדם (תאונות דרכים עם נפגעים, 2000). יוצא אם כן, כי תאונות הדרכים מרובות באופן משמעותי מפעולות מלחמתיות ובכללן פעולות איבה. בנוסף, בכל הקשור לפעולות איבה ועוד יותר מכך למלחמות, קיימת תחושת שייכות של פגיעה בכלל העם. כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים, הפגיעה היא בו ובמשפחתו.

מכיוון שכך, קיים שוני בהתייחסות לנפגע בשלב הפוסט-טראומתי בין נפגעי תאונות דרכים לנפגעי פעולות מלחמתיות, טרור ומעשי אונס. בכל האחרונים ההתייחסות לנפגעים היא כאל קורבנות ובנוסף לכך במדינה שבה קיים המיתוס של 'כל העם צבא', קיים יחס מיוחד למי שנפגע מפעולה צבאית (נריה, 1994). גם קיימת
מודעות רבה לנושא האונס והתקיפה המינית, כאשר קיימים מעונות לנשים מוכות וב-12 לנובמבר 2001, התפרסמה ב"הארץ" תמונתו של מי שנכלא לשנים ארוכות לאחר מעשי אונס תוך מחאה על כך ששוחרר לפני הזמן. יוצא, כי נפגעי פעולות צבאיות ונפגעות אונס מקבלים גיבוי מהמדינה ומהציבור, אולם נפגעי תאונות דרכים נותרים בסופו של דבר לבד.
בעוד שחולים פוסט-טראומתיים שחוו טראומה, כמו הלם קרב או אונס, נבדקו והספרות מרבה לדון בהם, הרי שכמעט ולא נמצאת ספרות המציגה מחקרים הנוגעים לסימפטומים פוסט-טראומתיים של נפגעי תאונות דרכים. לכך יש גם להוסיף את העובדה, שהנפגע עשוי לחזור ולחוות את הטראומה, שהתרחשה במקרים רבים סמוך למקום מגוריו והדבר עלול ליצור בו גירויים שיובילו לסימפטומים נפשיים ופיזיולוגיים קשים.
מכאן החשיבות בבחינת חלומותיהם של נפגעי תאונות דרכים בשלב הפוסט-טראומתי, כאשר חשיפת תוכן החלום והבנתו, מראים לחולם את דרך הקיום האמיתית הרצויה לו, בעוד הוא מתעלם ממנה מסיבות שונות. הטיפול באמצעות החלומות עשוי לאפשר לנפגע הטראומה לשפר את איכות חייו ו"לעזור לו לחיות את פתיחות קיומו" (Boss, 1958). על מנת להבין את התפתחות החלימה בקרב נפגעי תאונות דרכים, אבקש לענות על השאלה: כיצד מתבטא השלב הפוסט-טראומתי בחלומותיהם של נפגעי תאונות דרכים?

כדי לענות על שאלה זו אביא בפרק הראשון את הגדרות המושגים העיקריים, היינו טראומה ופוסט-טראומה וכן הפרעות שינה וחלימה. בפרק השני אבקש לקשר בין הטראומה שנחוותה על ידי הפגוע לבין זכרונותיו המודעים והלא מודעים, כשאלה מתאחדים יחד בחלומות. לצורך כך אתייחס גם לתופעת הפלאשבק, המהווה סוג של זכירה וחיווי חוזר של הטראומה במצב של ערות. בפרק השלישי אתייחס לנפגעי תאונות דרכים, כאשר אבדיל בין נפגעים שהיו קורבן פסיבי לתאונה, לבין נפגעים שהיו מעורבים בתאונה כנהגים. בסעיף הראשון אבקש לעמוד על מאפייני אישיותם של נהגים המעורבים בתאונות, שכן נהגים אלה הינם נפגעים אף הם וגם כן עוברים את השלב הטראומתי והפוסט-טראומתי. העניין במאפייני אישיותם נובע מכך, שמאפייני אישיות מיוחדים עשויים ללמד על הקשיים שבהם יתקלו בשלב הפוסט-טראומתי. בסעיף השני אתייחס לסימפטומים של כלל נפגעי תאונות דרכים בשלב הפוסט-טראומתי ולדרכי התמודדות שבהן הם משתמשים בשלב זה. בסעיף השלישי אתייחס להיחשפותם של נפגעי תאונות הדרכים ללא מודע כדרך להחלמתם. את מסקנותיי ואת תשובתי לשאלה שבמבוא, אביא בסיכום.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: המושגים והקשריהם
1.1. הטראומה והפוסט-טראומה
1.2. הפרעות שינה וחלומות
פרק ב: הפוסט-טראומה והחלומות
2.1. פוסט-טראומה וזכרון
2.2. הפלאשבק והחלימה
2.3. חדירת הלא מודע למודע
פרק ג: נפגעי תאונות דרכים - החוויה והחלום
3.1. נהגים נפגעי תאונות דרכים - מאפייני אישיות
3.2. סימפטומים של נפגעי תאונות דרכים והתמודדותם עם המציאות
3.3. היחשפות ללא מודע כדרך להחלמה
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אידן, ק., "סוד החלום - 'דרך המלך' להמשיך לישון", פולמוס 10, 1998, עמ' 19-21.
בנוזיו, א., (1991), הפרעות שינה כסימפטום פוסט-טראומתי אצל ניצולי שואה, חיבור לשם קבלת התואר "מוסמך אוניברסיטה", האוניברסיטה העברית, ירושלים.
גוילי-מרדלר, א., (1991), הקשר בין איפיוני אישיות ונטיות פסיכופתולוגיות לבין מעורבות בתאונות דרכים ועבירות תנועה, עבודה גמר לקראת קבלת תואר "מוסמך למדעי החברה", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
גיורא, צ., "תפקיד החלום", התפתחות הילד 1(4), 1976, עמ' 23-31.
הרמן, ג'.ל., (1994), טראומה והחלמה, עם עובד, תל אביב.
הרצברג, מ., (1989), סגנון התמודדות, עוצמת דחק בקרבות ותסמונת פוסט-טראומתית בקרב נפגעי נפש במלחמת לבנון, עבודה לקראת התואר "מוסמך למדעי החברה", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
מגן, ה., "להדחיק ולשכוח", דבר, 11.3.1990, עמ' 11.
מק'גין, ק., "פרויד תחת אנליזה", גליליאו 38, 2000, עמ' 46-50, 76-80.
נוי, פ., "פסיכולוגיה של העצמי: חלק ד' II - התהליכים התקינים לתחזוקת תחושת-העצמי - החלום", שיחות יב(2), 1998, עמ' 109-116.
נצר, ר., "חלומות לא שווא ידברו", נפש 3, 2000, עמ' 4-10.
נקש, נ., (1993), תאונות דרכים בנפגעי טראומה: מדדי שליטה וחיות דמיון, עבודת גמר לשם קבלת התואר "דוקטור לרפואה", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
נריה, י., (1994), החיים בצל המלחמה - היבטים פסיכולוגיים, מכון דייויס ליחסים בינלאומיים, ירושלים.
פרויד, ז., (1972), כתבי זיגמונד פרויד, (כרך ה), דביר, תל אביב.
פרויד, ז., (1974), פשר החלומות, יבנה, תל אביב.
קליין, נ., (1978), התפתחות האישיות בטיפול - השתתפותה בחלומות, לפי הגישה היונגיינית, עבודת גמר לקבלת דיפלומה בפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
רז, ד., (1977), אקסטרוורסיה-אינטרוורסיה וניורוטיות כמנבאים של עבירות תנועה ותאונות דרכים, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
תאונות דרכים עם נפגעים 1989, (1990), (חלק א': סיכומים כלליים), פרסום 879, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים.
תאונות דרכים עם נפגעים 1996, (1997), (חלק א': סיכומים כלליים), פרסום 1071, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים.
תאונות דרכים עם נפגעים 1999, (2000), (חלק א': סיכומים כלליים), פרסום 1139, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים.
תלפז, נ., (1975), חלומות בטיפול, עבודת גמר לקראת קבלת דיפלומה בפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
Barrett, D., "Introduction", in: Barrett, D,. (ed.), (1996), Trauma and Dreams, Harvard University Press, Cambridge, pp. 1-6.
Boss, M., (1958), The Analysis of Dreams, Philosophical Libary, New York.
Burstein, A., "Posttraumatic Flashback, Dream Disturbances and Mental Imagery", Journal of Clinic Psychiatry 46, 1985, pp. 374-378.
Crancer, A. Quiring, D.L., "The Mentaly Ill as Motor Vehicle Operators", American Journal of Psychiatric 126, 1969, p. 807.
Freud, S., (1917), Introductory Lectures on Psychoanalysis (XVIII), Standard Edition 16, London.
Freud, S., (1921), Introduction to the Psychoanalysis of War Neurosis, Institute of Psychoanalysis Press, London.
Furst, S., "The Stimulus Darrier the Pathogenicity of Trauma", International Journal of Psycho-Analysis 59, 1978, pp. 345-352.
Hartman, E., "Sleep Disorders", in: Kaplan, H.I., Freedman, A.M. Dasock, J., (eds.), (1980), Comprehensive Textbook of Psychiatry III, (vol 2), Williams Wilkins, Baltimore, pp. 37-51.
Hartman, H., (1958), The Ego Psychology and the Problem of Adaptation, International Universities Press, New York.
Heneman, H.G., "Self-Assessment: Acritical Analysis", Personnel Psychology 33, 1980, pp. 297-300.
Horowitz, M.J., (1976), Stress Response Syndromes, Jason Aronson, New York.
Horowitz, M.J., "Psychological Processes Induced by Iliness, Injury and Loss", in: Million, T., Green, C. Meagner, R., (ed.), (1982), Handbook of Clinical Health Psychology, Plenum, New-York.
Horowitz, M.J. Solomon, G.F., "Delayed Stress Response Syndromes in Vietnam Veterans", in: Figley, C.R., (ed.), (1978), Stress Disorders Among Vietnam Veterans, Brunner/Mazel, New York.
Jung, C., (1964), Man and His Symbols, Aldus Books, New-York.
Kardiner, A., "Traumatic Neurosis of War", in: Arieti, S., (ed.), (1959), American Handbook of Psychiatry, Basic Book, New-York, pp. 137-144.
Lincoln, J.S., (1935), The Dreams in Primitive Cultures, Cressett Press, London.
Mellman, T.A. Davis, G.C., "Combat-Related Flashbacks in Posttraumatic Stress Disorder: Phenomenology and Similarity to Panic Attacks", Journal of Clinical Psychology 46, 1985, pp. 379-382.
Milgram, N.A., (ed.), (1986), Stress and Coping in Time of War, Brunner/Mazel Publishers, New-York.
Moses, R., "Adult Psychic Trauma: The Qustion of Early Predisposition and Some Detailed Mechanisms", International Journal of Psyhcoanalysis 59, 1978, pp. 353.
Pitman, R.K., Orr, S.P. Steketee, G.S., "Psychophysiological Investigation of Posttraumatic Stress Disorder Imagery", Psychopharmacological Bullettin 25, 1989, pp. 426-431.
Rosenbaum, M., "Learned Resourcefulness as a Behavioral Repertoire for the Self-Regulation of Internal Events: Issues and Speculations", in: Rosenbaum, M., Franks, C.M. Jaffe, Y., (eds.), (1983), Perspectives on Behavior Therapy in the Eighties, (vol 9), Springer Publishing, New York.
Shinar, D., (1978), Psychology on the Road, Wiley, New York.
Silver, S.M. Iacono, C., "Factor Analysis Support for DSM-III's Post-Traumatic Stress Disorder for Vietnam Veterans", Journal of Clinical Psychology 40(1), 1984, pp. 5-14.
Titchner, J. Ross, D., "Acute or Chronic Stress as Determinants of Behavior, Character and Neurosis", in: Arieti, S. Brody, E.B., (eds.), (1974), American Textbook of Psychiatry III, Basic Books, New York.
Wexler, H.M.D, "The Life Mastery: a Case of Severe Ego Regression Induced by Combat Experince in World War II", The Psychoanalytic Study of the Child 27, 1972, pp. 565-575.
30

תגים:

חלום · חלימה · חרדה · טראומה · מודע · נהגים · פלאשבק · רכב · תחבורה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חלומותיהם של נפגעי תאונות דרכים בשלב הפוסט-טראומתי", סמינריון אודות "חלומותיהם של נפגעי תאונות דרכים בשלב הפוסט-טראומתי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.