היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 65293
החסר בכלי רכב - החוקים השונים והפסיקה (הדלה) בנושא יבוא כלי רכב.
7,807 מילים (כ-24 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68487
סקירה וניתוח החברות והסביבה הכלכלית שלהן והערכת שווי של חברת 'דלק רכב'.
6,436 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70299
בדיקת כדאיות של מיזם חדש של השכרת רכב לפי שעות מבחינת כל הקריטריונים הנדרשים ביזמות וליזם המתחיל המיזם חדש, ונכלל בזה הקריטריון של מסך ראשון, וניתוחי היתכנות וכדאיות שונים.
7,870 מילים (כ-24 עמ'), 3 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 60853
ניתוח זרימת המידע והקמת מערכת מידע לניהול צי רכב בקיבוץ, כולל מסמך יזום, איפיון ותרשימי . DFD
9,284 מילים (כ-28.5 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64906
תופעת גניבת כלי רכב וההתמודדות עימה.
6,139 מילים (כ-19 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70187
סקירת החברה וניתוח הדוחות.
4,698 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66668
ניתוח ענף התיירות, הסביבה החיצונית והפנימית לארגון ואסטרטגיית פיתוח עתידית לשנים הבאות.
8,606 מילים (כ-26.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66764
פרופיל הארגון, ניתוח אסטרטגי (כולל SWOT ו- PEST), ובחירת אסטרטגית פעולה לארגון.
10,447 מילים (כ-32 עמ'), 27 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68754
פרויקט על בסיס שפת פרולוג.
1,092 מילים (כ-3.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28