היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 67212
האם שיווק ירוק יביא לשינוי בכוונות ההתנהגותיות של צרכנים בשירותי תחבורה ירוקה (נסיעה ברכבת).
15,721 מילים (כ-48.5 עמ'), 27 מקורות, 616.95 ₪
עבודה מס' 69762
תיאור תהליך הגיוס כפי שמתנהל בארגון צוות תכנית אב לתחבורה בי-ם.
3,080 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 71174
בחינת מספר ליקויים הקיימים במשרד התחבורה בישראל, ניתוחם על פי גישת המערכות והצעת פתרונות ישימים עבור הארגון להתמודד עם אתגרים ארגוניים אלה.
4,356 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 40120
מאפייניה מן ההיבט של קואורפיה אורבנית וכמפגע סביבתי (מפגע לחי ולצומח, זיהום אויר ורעש). מסילת הברזל ומערכות תחבורתיות אחרות כדוג'.
6,879 מילים (כ-21 עמ'), 38 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50983
מחקר באמצעות שאלון הבוחן את נתב"ג 2000 כ-HUB בישראל.
9,186 מילים (כ-28.5 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61364
חיזוי באמצעות ראיונות עם מומחים (שיטת .( Delphi
2,888 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 63595
ניתוח משק הדלק הישראלי.
7,452 מילים (כ-23 עמ'), 23 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69267
ניתוח פמיניסטי של התופעה.
1,153 מילים (כ-3.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 71237
בדיקת הקשר בין משתנים דמוגרפיים להעדפות נסיעה בקרב מדגם של 73 משתתפים.
6,363 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 299.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18