היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינת דירוגה של מדינת ישראל בהיררכיה של מערכת התחבורה האווירית לנוסעים במזה"ת

עבודה מס' 050983

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר באמצעות שאלון הבוחן את נתב"ג 2000 כ-HUB בישראל.

9,186 מילים ,21 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

Hub - Central point of activity, interest or importance.(Oxford advanced learners (dictionary, Fourth edition 1991

תהליך השלום במזרח התיכון הביא לגידול ניכר בשוק התעופה המזרח תיכוני הן ברמה האזורית והן ברמה הבינלאומית. חברות תעופה אירופאיות, מזרח אסיאתיות, ומארצות הברית, מגלות ענין רב במזרח התיכון, המזוהה כבעל פוטנציאל לגידול הגבוה בעולם בתחום התעופתי. אוכלוסיית האזור מפוזרת על פני מרחקים גדולים. התשתית התחבורתית הקרקעית במרבית אזורי מזרח התיכון ברובה מיושנת, ולכן התעופה משמשת כאמצעי תחבורה מרכזי. על מנת לענות על הביקוש החזוי פועלות מדינות מזרח התיכון לפיתוחם של שדות תעופה, שידרוג
והגדלת ציי המטוסים הקיימים. התקשרויות עם שותפים אסטרטגיים, כמו חברות תעופה גדולות מאירופה וארצות הברית, מהוות את אחד האמצעים לביצוע מדיניות זו.

מדיניות ה"תעופה הסגורה", שאפיינה את התעופה המזרח תיכונית, עד תחילת שנות התשעים עוברת שינויים לקראת מדיניות ליבראלית יותר מזו הקיימת.
מדיניות זו מושפעת משינויים כלכליים בעקבות היציבות המדינית שצפוי להביא תהליך השלום. במנצ זה שוק התעופה האזורי צפוי לעבור שינויים ארגוניים, בדומה לאלו המתרחשים באירופה, ולאלו שהתרחשו בארצות הברית בשנות השמונים. שינויים אלו גרמו, בין היתר, לריכוז הפעילות התעופתית דרך שדה תעופה גדול. שדה תעופה גדול נקרא Hub (גודוביץ ת.,ברכמן י., פישלזון ג., 1995)

לאור תהליך זה, והגידול הניכר בשוק התעופה המזרח תיכוני, התגבשו בישראל, בעשור האחרון, תכניות ליישום הפעילות התעופתית באזור , דרך Hub. בתוכניות אלו יש כוונה לנסות ולהתמודד עם אפשרות הקמתן של Hub במדינת ישראל, באמצעות פרוייקט "נתב"ג 2000". תוכנית זו הנה בעלת השלכות רבות על התפתחותם של אזורי הביקוש, וניהול מקרקעין של מדינת ישראל כולה (קיסר י, 1994).

תוכן עניינים:
הבעיה המחקרית
מטרת המחקר
סקירת ספרות
רקע תיאורטי
Hubs - הגדרה
Hubs למטענים כנגד Hubs לנוסעים
Hubs יתרונות וחסרונות
יתרונות
חסרונות
Hubs - סקירה התפתחותית
התפתחות שיטת תפעול התעופה באמצעות Hubs
התפתחותם של מטרופולינים ל- Hubs
Hubs בעולם
Hubs בארצות הברית ובאירופה
תהליכים בתעופה המזרח תיכונית
שדות תעופה ו- Hubs במזרח התיכון
Hub בישראל - נמל תעופה בן גוריון 2000
תמ"א 2/4
השערת המחקר
מתודולוגיה
הגדרת המשתנה
כלי מחקר
דגימה
הליך
מגבלות
נספח 1
נספח 2
נספח 3
נספח 4
ביבליוגרפיה

מקורות:

גודוביץ ת., ברכמן י., פישלזון ג., (1995), "התעופה במזרח התיכון , בחינה של שיתוף פעולה אפשרי בעקבות תהליך השלום", בתוך פרסומי המכון לניהול ומחקר בתחבורה, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.
רשות שדות התעופה, לרמן ע., לרמן ר., (1994), תכנית מתאר ארצית חלקית מס' תמ"א 2/4 נמל תעופה בן גוריון, תקציר התכנית, הוראות התכנית א', תל-אביב.
רשות שדות התעופה, לרמן ע., לרמן ר., (1994), תכנית מתאר ארצית חלקית מס' תמ"א 2/4 נמל תעופה בן גוריון, דברי הסבר פרוגרמת שימושי הסבר פרוגרמת שימושי קרקע נספח תחבורה ב', תל-אביב
קיסר י.(1994), בתוך אמיתי י. (עורך), המראה לעתיד, תל-אביב: רשות שדות התעופה.
ADP, (1994), Roissy- Charles De Gaulle Eurpe's Foremost Transport Hub, Surenes: Plasseur Associates.
Aisling J.R., (1994), The Effects of Deregulation on U.S. Air Networkd, Germany: Springer-Verlag
Baumel W., (1961), Economic Theory and Operations Analysis, New Jersey Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
Byrnes J.L.C., (1985), Diversification Strategies for Regulated Industries: Lessons from the Airlines, Lexington: Lexington Books.
Chestler L., (1985), " Overnight Air Express: Spatial Pattern, Competition and the Future in Small Package Delivery Services", in Transportation Quarterly, 39(1):59-71
Feiler G. and T. Goodovitch, (1994), "Decline and Growth, Privatization and Protectionism in the Middle East Airline Industry", in Journal of Transport Geography, 2(1):55-64.
Feldman E., and Milch J., (1982), Technocracy Verses Democracy: The Comparative Politics of International Airports, Boston: Auburn House.
Fotheringham and O'Kelly, (1989), Spatial Interaction Models: Formulas and applications, Boston: Kluwer.
Goodowitch T., (1995), "A Theory of Air Transport Development", in Transportation Planning and Technology, 21(1):1-22
Hanlon P., (1996), Global Airlines, Birmingham: University of Birmingham.
Holt P., (1990), "Hubs: Preparing the Ground", in Airline Business, 9:34-36
Kanafani A., and Ghobrial A A., (1985), "Airline Hubbing: Some Implications for Airport Economics", in Transportation Research -A, 19:15-27.
Kuby Michael and Gray Gordon, (1993), "The Hub Network Design Problem With Stopovers and Feeders: The Case of Federal Express", in Transportation Research- A, 27A(1):1-12.
Naveau J., (1989), International Air Transport in a Changing World, London: Martinus Ney hard.
Ott James, (1993), " New Entrants, Major Differ on Hub and Spoke Networks", in Aviation Week and Space Technology: 70-73
Toh S. and Higgins R., (1985), "The Impact of Hub and Spoke Network Cenralization and Route Monopoly on Domestic Airline Profitability", in Transportation Journal, 24:16-27.

תגים:

מטוסים · תעופה · תחבורה · תעופה · טיסות · מטוסים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינת דירוגה של מדינת ישראל בהיררכיה של מערכת התחבורה האווירית לנוסעים במזה"ת", סמינריון אודות "בחינת דירוגה של מדינת ישראל בהיררכיה של מערכת התחבורה האווירית לנוסעים במזה"ת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.