היישום אינו מחובר לאינטרנט

התפתחות שפה בקרב ליקויי שמיעה בשלב הקדם מילי

עבודה מס' 060973

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית של תהליך התפתחות השפה בקרב לקויי שמיעה לעומת ילדים שומעים.

7,398 מילים ,6 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

פעולת הדיבור היא האופן שבה האדם משתמש בלשון כדי להשיג בעזרתה תוצאות.
בתהליך התקשורתי לא תמיד קיימת חפיפה בין המבע כפשוטו ובין משמעו הנרמז לפי כוונת המוען. תיאוריית פעולת הדיבור היא הקשר שבין התוכן הפרופוזיציוני של המבע ובין כוחו האילקווציוני, כלומר כוונת המוען היא להשפיע על הנמען ולשדר לו בקשה, הבטחה וכדומה. וזאת בעקבות הפער שקיים בין הצורה הלשונית של המבע ובין כוונת הפעולה שהדיבור נועד להשיגה.
המניע המרכזי העומד ביסודן של פעילות הדיבור הוא המניע החברתי כלומר פעולת הדיבור היא:
1. תלויית תרבות.
2. תלויית יחסי מוען נמען.

הסביבה התרבותית, כללי הנימוס השונים מחברה לחברה, מסביבה תרבותית אחת לסביבה תרבותית אחרת הם המכתיבים את מידת הישירות של פעולת הדיבור.
אך לא רק הסביבה התרבותית קובעת את ההתנהגות שלנו בתקשורת הבינאישית אלא גם היחסים בין המוען לנמען (שראל, 1991).
עבודה זו דנה בנושא התפתחותה של השפה והדיבור אצל ילדים תוך שימת דגש על ילדים ליקויי שמיעה בשלב הקדם מילי.
השפה היא קוד מקובל ע"י החברה, המייצג רעיונות וזאת באמצעות השימוש בסמלים שרירותיים, ובחוקים המסדירים את צירופם של סמלים אלו.
השפה היא האמצעי המאפשר להביע את הרעיונות, הרגשות והרצונות של כל אדם.
כמו כן היא אמצעי התקשורת החשוב ביותר לתקשורת בין בני האדם השונים (רוזנפלד, 2000).

עבודה זו תתחלק ל-2 חלקים: הפרק הראשון של העבודה יעסוק בסקירת שלבי ההתפתחות של כל אדם על פי פיאג'ה.
לאחר מכן אעסוק במרכיבי השפה השונים כגון: הסמאנטיקה, התחביר והפרגמאטיקה, ואסביר כיצד כל אחד מהם לוקח חלק חשוב בהתפתחותה של השפה.
לאחר הדיון במרכיבי השפה אדון בתיאוריות השונות הנוגעות להתפתחות של השפה כגון: התיאוריה של חומסקי,סקינר ופיאג'ה, ואראה כיצד כל אחד מהם רואה גורם אחר כחשוב בהתפתחות השפה.
הפרק השני של עבודה זו יעסוק בהתפתחות השפה אצל ליקויי השמיעה. כאשר בתחילה תינתן הגדרה של אוכלוסיית ליקויי השמיעה, אציג את המאפיינים של ליקויי השמיעה ואפיוני השפה האוראלית אצל ליקויי השמיעה, הפקת הדיבור וכדומה. כמו כן עבודה זו תעסוק בפיתוח מודל התערבות של השפה הטבעית כפי
שמציגה אסתר דרומי בספרה על ליקויי למידה.
לאחר מכן אדון בהתפתחות השפה אצל ילדים חרשים כאשר במקביל תינתן השוואה להתפתחות שפה אצל ילדים שומעים.
לאחר הסברת הנושא של ליקויי שמיעה בהרחבה יתרה אעסוק בהצגת השפה העיקרית בה משתמשים ליקויי השמיעה והיא שפת הסימנים.
בסיומה של עבודה זו אציג סיכום קצר אשר ידון בתוצאות לבעיות שהועלו במהלך עבודה זו.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. שלבי ההתפתחות לפי התיאוריה של פיאז'ה
3. מילון מונחים
4. מרכיבי השפה
5. תיאוריות על רכישת שפות
5.1 תיאוריית הלמידה עמודים
5.2 התיאוריה הנאטביסטית
5.3 התיאוריה הקוגניטיבית
5.4 תיאוריית מגעי הגומלין
6. התפתחות הדיבור אצל ילדים שומעים
7. ביסוס תיאורטי לפיתוח מודל ההתערבות לשלב הקדם מילי
8. התפתחות שפה בשלב הקדם מילי
9. הגדרת אוכלוסיית ליקויי השמיעה
10. מאפייני הדיבור של ליקויי שמיעה
11. אפיוני שפה אוראלית של ילדים לקויי שמיעה
12. התפתחות השפה אצל ליקויי השמיעה
13. תהליך הפקת הדיבור
14. שפת הסימנים
15. סיכום
16. רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

אטקינסון, ר.ל., מבוא לפסיכולוגיה - כרך ב . ישראל: לדורי, 1995.
דרומי, א רינגוולד - פרימרמן, ד. התערבות תקשורת ושפה לילדים ליקויי שמיעה: השלב הקדם מילי. ת"א: הוצאת רמות, 1996.
זיו,א. פסיכולוגיה - מדע להבנת האדם. תל אביב: עם עובד,1993.
מוסן, פ.ה קונג'ר, ג.ג. קאגאן, ג. הסטון. א.ק. התפתחות הילד ואישיותו. ישראל: לדורי, 1998.
שמידט, ו.ה.א. התפתחות הילד - היבט אנושי, חברתי וחינוכי. ישראל, אור עם, 1996.
שראל, צ. מבוא לניתוח השיח. ישראל: אור עם, 1991.

תגים:

שפות · רכישה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התפתחות שפה בקרב ליקויי שמיעה בשלב הקדם מילי", סמינריון אודות "התפתחות שפה בקרב ליקויי שמיעה בשלב הקדם מילי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.