היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 86
עבודה מס' 63673
ההבדל בין התנהגות הרכישה המקוונת בקרב גברים, לבין התנהגות הרכישה המקוונת בקרב נשים.
7,630 מילים (כ-23.5 עמ'), 23 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66351
הפטורים ממס רכישה כגון פטור ממס רכישה של עולה וכן של נכים, מכירת מקרקעין לבן משפחה, פטור מהעברה מתאגיד לתאגיד וכו'.
13,015 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68451
האם על דיני רכישת חברות להגן על העובדים בעת רכישת חברה בדרך של מיזוג - דיון נורמטיבי ופוזיטיבי.
11,407 מילים (כ-35 עמ'), 50 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69982
הקשר שבין הזמן שחלף ממועד הרכישה לבין השינוי במחיר המנייה של החברות הרוכשות.
3,275 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66957
האם חל שינוי בחלוקת התפקידים במשפחה הערבית בעקבות תהליכי רכישת ההשכלה של הנשים הערביות.
4,676 מילים (כ-14.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70817
האם לאפשרות תשלומים מקוונת באמצעות אפליקציות תשלומים ישנה השפעה על כוונת רכישה בקרב לקוחות?
6,971 מילים (כ-21.5 עמ'), 20 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 69983
ניצול היתרון לגודל ע"י שימוש באסטרטגיה של מיזוגים ורכישות בשוק הישראלי.
3,528 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70812
איך משפיעים רכישות ומיזוגים בישראל על ערך מניות החברות הרוכשות, ולאיזה טווח?
6,150 מילים (כ-19 עמ'), 21 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 63859
הקשר בין תקשורת שיווקית לבין כוונות הרכישה בקלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ
11,746 מילים (כ-36 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 86