היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקשורת שיווקית וכוונות רכישה

עבודה מס' 063859

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין תקשורת שיווקית לבין כוונות הרכישה בקלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ

11,746 מילים ,45 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תקציר
"קלאבמרקט" רשתות שיווק נתפסת כיום כרשת קמעונאית שלישית, אשר מתעוררת לחיים חדשים בעקבות מכירתה לידיים פרטיות, והמעבר לניהולו של יעקב גינזבורג. הרעיון העסקי שהנחה את פעילות הרשת כלל פעילות בתחום של קמעונאות ושל פארם, לבדל ולמקד את מוצריה.
מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון האם יש קשר בין תקשורת שיווקית לבין רווחיות החברה וכוונות הרכישה של הלקוחות וזאת הבעיה העסקית המתבטאת בגידול משמעותי בהוצאות הפרסום וקד"ם.


תוכן עניינים:
תקציר
פרק 1 - מבוא
1.1 - רקע
1.1.1 - הצגת הארגון
1.2.1 - הבעיה העסקית הנחקרת
1.2.2- שאלת המחקר
1.3 - מטרות המחקר התיאורטיות והיישומיות
1.3.1 מטרה תיאורטית:
1.3.2 מטרה יישומית
פרק 2 - סקירת הספרות
2.1 - קמעונאות
2.2 - תקשורת שיווקית
2.2.1 - פרסום
2.2.2 מימדי הצלחת הפרסום
2.3.1 - קידום מכירות
2.3 - כוונות רכישה
2.4 - הקשר בין תקשורת שיווקית לבין כוונות רכישה
פרק 3- שיטת המחקר
3.1 - רציונל המחקר
3.2 - הגדרת משתני המחקר
3.2.1 משתנה בלתי תלוי - תקשורתית שיווקית
3.2.3 משתנה מתערב - מאפיינים דמוגרפיים
3.3 - תרשים המודל התיאורטי המתאר את קשרי הגומלין בין המשתנים במחקר
3.5 - אוכלוסיית המחקר והמדגם
3.5.1 אוכלוסיית המחקר
3.5.2 המדגם
3.5.3 שיקולים בבחירת מערך המחקר.
3.5.4 הליך המחקר
3.5.5 שיטות לאיסוף הנתונים ותאור כלי המחקר
3.5.6 שיטת הניתוח הסטטיסטי
3.6 - מגבלות המחקר
פרק 4 - ממצאי המחקר
סטטיסטיקה תיאורית
משתנה בלתי תלוי תקשורת שיווקית
משתנה תלוי - כוונות רכישה
משתנים מתערבים
סטטיסטיקה הסקתית
השערת מחקר 1: קיים קשר חיובי בין התקשורת השיווקית לבין כוונות הרכישה.

נספחים
ביבליוגרפיה
שאלון
פלטים סטטיסטיים

קטע מהעבודה:

השערות המחקר שנבחנו במחקר זה:
קיים קשר חיובי בין תקשורת שיווקית לבין כוונות הרכישה:
1) קיים קשר חיובי בין הפרסום לבין כוונות הרכישה.
2) קיים קשר חיובי בין קידום מכירות לבין כוונות הרכישה.

המחקר הנוכחי הוא מחקר כמותי מסוג סקר. כלי המחקר, במחקר זה, שימוש בשאלון למילוי עצמי. הממצאים נותחו על סמך שאלונים אשר מולאו דרך הכלי התקשורתי- טלפון. הנדגמים נבחרו באופן אקראי באמצעות ספרי הטלפון של כל בתי האב בארץ, סך הנגדמים בפועל היה 100.

מקורות:

גבע א. (1994) התנהגות צרכנים. האוניברסיטה הפתוחה.
דיוויס א. (1996) שיווק יעיל בשבעה שעורים. הוצאת מטר, תל אביב.
הורניק יעקב ליברמן יהושע (1996). ניהול הפרסום. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה. תל אביב.
הורניק י. קוטלר פ. (2000) ניהול השיווק. האוניברסיטה הפתוחה.
וויטלי ס. ר. (1994), "כוח הלקוח - כיצד לנהל חברה המונעת על ידי הלקוח". הספריה הבינלאומית לאנשי עסקים בע"מ.
סלע י. (1998). מידת ההשפעה של כל אישיות במשפחה על הליך הרכישה המשפחתי. הוצאת מטר. תל-אביב.
קוטלר ארמסטרונג (1994). עקרונות השיווק, חלקים א, ב. המכון לפריון עבודה.
קניאל ש. (1997). כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה. ת"א, דקל.
ראקהם ניל (1998). אסטרטגיית מכירה ממוקדת לקוח. צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ
רון-אלטיט ע. (2002). תצוגת תכלית, מגזין "קופה ברשת". גיליון נובמבר, עמ' 24.
שור ישראל (1996). השפעת תמהיל הפרסום של "עלית" על התנהגות הצרכנים. עבודת MA במנהל עסקים, אוני' בר אילן.
שטרן ג. (2003). איך למכסם את יעילות הקד"מ, מגזין "קופה ברשת", גיליון אפריל, עמ' 6.
Ackerberg, Daniel A. (1998). Empirically Distinguishing Informative Prestige Effects of Advertising, Yale University, Economics Dept. Discussion and Paper.
Bass Frank M. & Parsons Leonardo J. (2001). Optimal Advertising - Expenditure Implications of a Simultaneous - Equation Regression Analysis, Operations Research no. 119, pp. 822-831.
Bharat Anand & Ron Shachar (1999). "Brands, Information and Loyalty: Theory and Evidence", Preliminary Draft, May.
Briggs Rex (1999). "Abolish Clickthrough Now!", IAB Annual East Coast Leadership Conference, http://www.iab.net/news/pr_1999_10_18a.asp
Brown, D. (1996). "Persuation in Family Decision Making," Journal of Consumer Research, March , pp. 393-402.
Churchil G. (1991). Marketing Research: Metodological Foundations. 5th Edition Chicago: The Dryden Press.
Clark D.G. (1996). "Econometric Measurement of the Duration of Advertising Effect on Sales", Journal of Marketing Research, vol. 113, pp. 345-357.
Covin, G. Slevin, T. & Heeley, K. (1999) "The New Golden Rule of Business," Fortune, February, 21, pp. 60-64
David B. J. (1998) "Execs favor Regional approach" advertising age" Nov'2 . (1998), National firms find that selling to local tastes ls costly.
Don E. Schultz and Jeffrey S. Walters (1997). Measuring Brand Communication, Association of National Advertisers, N.Y..
Farris, P. & Quelch, S. (1997) "I Think you Have a great Product, But It's Not My Decision," American Salesman, April, pp. 11-13.
Grant, J. 1995 "My Employees Are My Service Guarantee," Harvard Business Review, July-August, pp. 9-34
Harry Washburn & Kim Wallach (1999). "Why people don't buy things", New-York: McGraw-Hill.
H.E. krugman. J. (1999) "Data privacy to be action" Marketing News, vol 33 (Dec), pg. 18.
Heckman H. (1999). "Promoted buying intensions of the person by his life style and economic situations". Sales and Marketing Management. April, p. 73-79.
Internet Advertising Bureau (2000). (IAB), www.iab.net/advertise.
James I. (1999). "The influence of life period on the buying process of the person". Journal of Marketing, 173, p. 44-51.
Jenis, S. & Man, H. (1999), "On a Clear Day you Can See Progress," Business Week, June 19, pp. 104-125.
Kroll. R. (1999) "Marketing Services: Competing Through Quality" New York: Free Press. p.1
32. Lambin J. (1992). "Is gasoline advertising justified?", Journal of Business, 145 pp. 585-619.
Levine, L. (1999) "Purchasing Managers Sound," Sales and Marketing Management, February, pp. 84-85.
Longman K.A. (1997). "If not Effective Frequency, Then What"?, Journal of Advertising Research. Vol. 37, No. 7, July/August, p. 44-50.
McDonald C. (1997). "From Frequency to Continuity. Is it a New Dawn?", Journal of Advertising Research, Vol. 37, No. 4, July/August, p. 21-25.
McKenzie, S.B., and Lutz, R.J. (1989). "The Empirical Examination of the Structure Antecedents of Attitude Toward the Ad in an Advertising Pretesting Context", Journal of Marketing 53, pp. 48-65.
Nanette Franco-Diyco (2003), "Weekender: Marketing (1)" Business World, Manila, p. 61-67.
Northern Echo (2003), "Wireless Companies Overreact in Decision-Making Process", Communication Today, p. 24-29.
Peter R. Peacock (1998). Data Mining in Marketing, part 1, Marketing Management, p. 9-18, part 2, Spring 1998, p. 15-25
Regis McKenna (1997), Relationship Marketing, Reading, M.: Addison-Wesley.
Richenda Wilson (2003) "What can you offer", Marketing Week, London, P. 39-43.
Robert Kaplan and David P. Norton (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Boston: Harvard Business School Press.
Russell I. H. (1990). Promotion efforts as an effective marketing tool, Harvard Business Review, 68, p. 159-165.
Smith, K.E. (1998). "The Shifting Paradigm in Marketing Research", Journal of the Academy of Marketing Science, 20, no. 4 (Fall), 367-387.
Sukpanich Nichaya, Chen Lei-Da (1998). "Measuring the Effectiveness of Web Advertising", Fogelman College of Business, The University of Memphis.
Stren, A. (1997) "Are You Being Served?" International Business, March, pp. 38-40.

תגים:

התנהגות · צרכנים · מחקר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקשורת שיווקית וכוונות רכישה", סמינריון אודות "תקשורת שיווקית וכוונות רכישה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.