היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61044
האם שימוש באינטרנט במסגרת כתתית תורם ללימוד בקרב התלמידים.
7,154 מילים (כ-22 עמ'), 33 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 61035
בחינת השימוש במחשב כאמצעי טכנולוגי התורם ללימוד בקרב התלמידים בתחום האוריינות.
9,081 מילים (כ-28 עמ'), 40 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61033
תכנית בסיסית לפיתוח ושיווק "קוד חכם" לשימוש בעגלות קניות.
2,620 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61028
יחסי ישראל-ירדן בקונטקסט של השימוש במשאבי המים המשותפים לשתיהן- מערכת הירדן-ירמוך ומערכת מי התהום בערבה.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 61063
סקירת המערכה עם היפנים, פיתוח הנשק הגרעיני האמריקאי, השימוש בו והשלכותיו של שימוש זה.
7,099 מילים (כ-22 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61077
שימוש במידע פיננסי לתמיכה בהחלטות תפעוליות עסקיות וקבלת החלטות בתחום המימון.
4,480 מילים (כ-14 עמ'), 7 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 61158
הצעת חלופה אסטרטגית להתמודדות עם דילמות אסטרטגיות העולות מתוך ניתוחים ותרחישים תוך שימוש במודלים ותיאוריות.
8,163 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65299
בדיקת הממשק בין המעבר לתקן 25 העוסק בהכרה בהכנסה לבין השימוש בשיטות הדיווח בפקודת מס הכנסה.
6,606 מילים (כ-20.5 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61092
השימוש בנרטיבים המשלבים אלמנטים מוכרים בכדי לנצלם להגדלת המכירות.
2,362 מילים (כ-7.5 עמ'), 14 מקורות, 216.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100