היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 84
עבודה מס' 68451
האם על דיני רכישת חברות להגן על העובדים בעת רכישת חברה בדרך של מיזוג - דיון נורמטיבי ופוזיטיבי.
11,407 מילים (כ-35 עמ'), 50 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66351
הפטורים ממס רכישה כגון פטור ממס רכישה של עולה וכן של נכים, מכירת מקרקעין לבן משפחה, פטור מהעברה מתאגיד לתאגיד וכו'.
13,015 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63673
ההבדל בין התנהגות הרכישה המקוונת בקרב גברים, לבין התנהגות הרכישה המקוונת בקרב נשים.
7,630 מילים (כ-23.5 עמ'), 23 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69982
הקשר שבין הזמן שחלף ממועד הרכישה לבין השינוי במחיר המנייה של החברות הרוכשות.
3,275 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65785
בדיקת הקשר שבין החנות לצרכן ומידת ההשפעה הקיימת לשם החנות על החלטת הרכישה של הצרכן.
4,671 מילים (כ-14.5 עמ'), 2 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67162
בניית מודל המציג את השווי הכספי בתום תקופת המשכנתא עבור אופציית רכישת הדירה ועבור אופציית השכירות בהתאם ליתר הגורמים הכלכליים.
12,124 מילים (כ-37.5 עמ'), 21 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69065
בחינת השאלה: האם הבדלי תרבות בין חברה רוכשת לחברה נרכשת משפיעים על הצלחת הרכישה?
4,874 מילים (כ-15 עמ'), 27 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63859
הקשר בין תקשורת שיווקית לבין כוונות הרכישה בקלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ
11,746 מילים (כ-36 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66170
בחינת הקשר בין מיתוג מחדש, שביעות הרצון וכוונות הרכישה של לקוחות הרשת
6,626 מילים (כ-20.5 עמ'), 28 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 84