היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 38
עבודה מס' 50982
מחקר באמצעות שאלון הבא לבדוק את השימוש באינטרנט למול סוכן הנסיעות בצריכת תיירות.
7,345 מילים (כ-22.5 עמ'), 32 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60030
צריכת המזון כמקרה מבחן של ההתנהגות הפיזית בקרב בני נוער.
5,222 מילים (כ-16 עמ'), 23 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65200
האם יש קשר בין בעיות העלייה ומאפייניה ובין צריכת הסמים אצל הנערות.
9,653 מילים (כ-29.5 עמ'), 44 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 66143
באיזו מידה משתנה צריכת הפנאי בקרב נשים דתיות וחילוניות לפני נישואין ואחרי נישואין.
8,780 מילים (כ-27 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61171
בחינת הקשרים בין משתנים המשפיעים על החלטת הקנייה ברכישת מוצרי צריכה.
3,334 מילים (כ-10.5 עמ'), 0 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69592
הגורמים המשפיעים על העדפות בטעמים בסרטים והגורמים המשפיעים על צריכתם של סרטים בישראל.
4,460 מילים (כ-13.5 עמ'), 13 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66447
בדיקת מדגם של 60 בני נוער.
6,171 מילים (כ-19 עמ'), 35 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 50293
רקע כללי, בעית השווק, שיטות המחקר, תכנון שאלון המחקר והמדגם, תוצאות המחקר ומסקנות.
5,573 מילים (כ-17 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10360
בעית הסמים בקרב בני נוער ,סקירת ספרות מקצועית ומגוונת כולל מחקר אמפירי ומסקנות.
4,964 מילים (כ-15.5 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 38