היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 58
עבודה מס' 69477
דיון בהיבט של מוסר בעסקים.
4,300 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 67292
בדיקת האפקטיביות של פרסומות קופצות ושל פרסומות באנר.
9,681 מילים (כ-30 עמ'), 25 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 69610
האם ישנו רציונאל משותף העומד מאחורי פרסומות הטלוויזיה בלווין של yes לבין המבנה ועיצובו של בית הקולנוע yes Planet?
2,749 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69820
ניתוח של 15 פרסומות.
9,511 מילים (כ-29.5 עמ'), 75 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 70099
התייחסות למוצרי הפרסום ולדרך השימוש בנשים בפרסום בחמש השנים האחרונות - ניתוח 6 פרסומות.
5,366 מילים (כ-16.5 עמ'), 23 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 50745
עבודה זו בוחנת האם בפרסומות כיום מתקיימים אלמנטים 'טוטמיים' עתיקים.
8,639 מילים (כ-26.5 עמ'), 7 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64266
הזכות לחופש הביטוי מול הבעייתיות שבבעלות הצולבת על אמצעי המדיה.
17,566 מילים (כ-54 עמ'), 44 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68082
בדיקה האם מצב הרוח משפיע על מידת השכנוע של פרסומת מעבר לרמות של מין הנבדק.
5,160 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65618
בחינה הנושא מן ההיבט של מוסר בעסקים.
4,110 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 58