היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69183
השתלשלות הפסיקה לעניין עבירת העלבת עובד ציבור, כפי שבאה לידי ביטוי בדנ"פ אונגרפלד.
9,056 מילים (כ-28 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 32519
סקירת הקונפליקטים בין החוקים והתקנון מול ציווים חברתיים שמולם עומד העובד תוך התייחסות לפרשת "קול אמריקה בערבה".
2,207 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50236
רקע, בעלי העניין בבעיה הציבורית (עיריה, עובדי האגף וכו') וגישות ניהול.
1,476 מילים (כ-4.5 עמ'), 7 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 60954
סקירה תיאורטית ומחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
12,834 מילים (כ-39.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66585
הפרת זכויות עובדי קבלן המועסקים במגזר הציבורי - יחסה של המדינה לעומת יחסה של החברה האזרחית להפרות המתמשכות.
6,674 מילים (כ-20.5 עמ'), 51 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68499
ההבדל במוטיבציה, מחויבות ארגונית ושביעות רצון בין עובדי ארגון לבין עובדי מיקור חוץ בבנק לאומי.
9,201 מילים (כ-28.5 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69008
בחינת הקשר בין מוטיבציה לשיתוף עובדים בקרב עובדי בנק הפועלים בע"מ.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 38 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68108
ניתוח היקפי העסקת עובדי הקבלן ע"י משרדים ממשלתיים ואי עמידת המגזר הציבורי בהוראות החוק בתחום.
10,068 מילים (כ-31 עמ'), 35 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50618
סקירה של שיטות הנעת עובדים בשני המגזרים הללו.
3,177 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100