היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 31529
סקירת מאמרים ומחקרים אודות עברינות נוער.
1,972 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 21165
מהם מאפיני העברינות ומהם הפתרונות המוצעים, סקירה מקיפה של משפחת העבריין, השרותים לעבריין, הטיפול בחבורות רחוב, בני טובים ועוד.
8,989 מילים (כ-27.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67672
שלב המשפט וההענשה הייחודי של עבריינות נוער.
3,635 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 40425
רקע, תפקידי השירות, אפשרויות הטיפול, שיטות הטיפול בסטיות חברתיות וטיפול קבוצתי בנוער אלים.
4,465 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 21303
סקירת בעית עברינות הנוער בישראל, מאפינים התפתחותיים של העבריינות לצד ההתפתחות בארץ כולל בדיקת המגזר הערבי
3,184 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69334
נשירת נוער מבית הספר כגורם מאפיין של נוער בסיכון.
3,744 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68526
פרסום בקרב בני הנוער, וסקירה של טכניקות עיקריות בפרסומות בעלות השפעה על בני נוער.
8,935 מילים (כ-27.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66780
בחינת השינויים שהתרחשו בקרב בני הנוער בקהילה זו, בהעדפותיהם, בהבנתם ובהתנהגותם כלפי הסביבה ואורח החיים.
10,715 מילים (כ-33 עמ'), 36 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66696
בחינת דפוסי עבירות ועבריינות בקרב בני-נוער יוצאי אתיופיה בישראל והסיבות החברתיות והתרבותיות שגרמו לעבריינות זו.
6,145 מילים (כ-19 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100