היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 87
עבודה מס' 70749
מהם ההבדלים בשיעור, מהירות ומהימנות המענה בין סקר המועבר בדוא"ל לבין סקר המועבר ברשת החברתית פייסבוק?
6,912 מילים (כ-21.5 עמ'), 25 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 51039
סקירה תיאורטית ובדיקה מחקרית באמצעות מחקר שביעות רצון של נהגים ממוקד התנועה של קול ישראל.
9,962 מילים (כ-30.5 עמ'), 29 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68273
האם קיימים הבדלים בין סקר שנערך בשיטת "מילוי עצמי" ובין סקר שנערך בטלפון (מידת שביעות רצון של לקוחות חברת הביטוח "הראל").
15,118 מילים (כ-46.5 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61147
כיצד משפיעים חשיבותו ודימויו של הסקר בעיני הנחקרים על שיעור ההיענות והנכונות שלהם להשתתף בסקרים.
12,661 מילים (כ-39 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 40837
מהות הסקרים, מטרתם, מאפייניהם,יעילותם כאמצעי איסוף נתונים,תוקפם ומהמנותם, סקירת השיטות והשוואה.
8,214 מילים (כ-25.5 עמ'), 31 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 60429
בדיקת שתי שיטות הסקר באמצעות מחקר בנושא עמדת הילדים בבתי הספר היסודיים כלפי קריאה והקשר בין משתנים דמוגרפיים.
9,732 מילים (כ-30 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66263
השוואה בין ההיענות לשאילת שאלות רגישות באמצעות הדואר ובאמצעות הטלפון.
5,506 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61258
העלאת שאלות בנושא השימוש בסמים קלים בשיטת האומניבוס, תוך השוואת הנתונים לשיטת תיבת הקלפי בשימוש עצמי.
6,727 מילים (כ-20.5 עמ'), 25 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61143
סקירת מחקרים קודמים ועריכת מחקר.
4,786 מילים (כ-14.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 87