היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 93
עבודה מס' 66396
עמדות החברה הישראלית כלפי הומוסקסואליות והאם השוויון בישראל, כלפי אלו שאינם בעלי נטייה מינית הרווחת באוכלוסייה, קיים או שאינו קיים.
5,685 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 62549
סקירת עמדות החברה הישראלית כלפי הומוסקסואליות.
8,906 מילים (כ-27.5 עמ'), 21 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68767
מחקר שבוצע באמצעות הצגת תמונות ומילוי שאלון.
3,695 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70546
מחקר באמצעות שאלון דיווח עצמי.
4,307 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65585
סקירת הגדרות של המושגים סמים והתעללות מינית, ובחינת הקשר בין שימוש בסמים בבגרות והתעללות מינית בילדות. האם מעורב בקשר זה PTSD? האם זו דרך לריפוי עצמי?
2,580 מילים (כ-8 עמ'), 18 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 67061
ניתוח איכותני של הפורום לנפגעות תקיפה מינית באינטרנט, המשמש כקהילה תומכת לנפגעות מינית.
15,491 מילים (כ-47.5 עמ'), 21 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68714
אילו שינויים (אם בכלל) עברה החברה הישראלית ביחסה להטרדה מינית והאם גברים ונשים מתייחסים באופן שונה לנושא?
11,133 מילים (כ-34.5 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64054
ההיבטים השונים של החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998, והשינויים שחולל בהשוואה למצב החוקי שקדם לחוק.
6,397 מילים (כ-19.5 עמ'), 5 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61312
סקירה כללית של הנושא תוך התייחסות לחוק למניעת הטרדה מינית.
3,126 מילים (כ-9.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 93