היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפורום לנפגעות תקיפה מינית

עבודה מס' 067061

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח איכותני של הפורום לנפגעות תקיפה מינית באינטרנט, המשמש כקהילה תומכת לנפגעות מינית.

15,491 מילים ,21 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

נושא המחקר בעבודה זו הינו הפורום לנפגעות תקיפה מינית כקהילה תומכת באינטרנט.
תקיפה מינית מוגדרת ככפייה מילולית או פיזית בעלת אופי מיני, וכוללת רצף של פגיעות החל מהטרדה מילולית, הצצה, חשיפה של אברים צנועים ברבים, מעשים מגונים, ניסיון לאונס, אונס, ניצול מיני וגילוי עריות. תקיפה מינית הינה אירוע של הפרת השליטה והביטחון האישיים, היא טראומטית בכך שהיא מערערת הנחות יסוד בסיסיות לגבי בטחון אישי, היא יוצרת חוויות של אובדן חירות ואובדן זכות השליטה על הגוף ובכך היא מעוררת פחדים הנובעים מאיום להשחתת הגוף ואיום על החיים. התקיפה נחווית בבדידות קשה ותוך תחושת נטישה. מאפיין נוסף ומשמעותי בתקיפה מינית הוא קשר השתיקה והסוד האופפים את התופעה. האשמה והבושה של הקורבן שהינם בני הלוויה של הניצול המיני, גורמים להשקעת לחץ נפשי גדול לשמירת הסוד. נפגעי הטראומה מאבדים את האמון בעצמם, בזולת ובאלוהים. חוויות של השפלה, אשמה וחוסר ישע מתקיפות את הערכתם העצמית. רגשות סותרים של היזקקות לזולת ופחד מפניו פוגעים ביכולתם לכונן יחסים אינטימיים. הזהות שיצרו לעצמם לפני הטראומה נהרסת ללא תקנה.
הפורום לנפגעות תקיפה מינית הינו קהילה וירטואלית. קהילה וירטואלית היא אגד של אנשים שמקיימים באמצעות הרשת המקוונת באינטרנט דיון בנושאים שונים במשך תקופה ארוכה, המתאפיינת במעורבות לאורך זמן של הגולשים וביצירת יחסים אישיים על בסיס שיח זה . מרכיב חשוב ביצירה של קהילה ווירטואלית הוא ההתמדה בהשתתפות בדיונים, תוך השקעת רגשות אנושיים מספקים.
הפורום לנפגעות תקיפה מינית מתאפיינת בהיותה קהילה תומכת. אחד המשאבים העיקריים של הפרט בהתמודדותו עם קשיים הוא התמיכה החברתית אותה הוא חווה.
קבוצות תמיכה וירטואליות מיועדות למשתמשים שמעוניינים ואשר יש להם ציוד טכני מתאים ומיומנויות להפעלתו. קבוצות אלו מתנהלות ברשת האינטרנט באמצעות יישומים וטכנולוגיות שונות המאפשרים תקשורת בכתב בין חבריהן, עם האפשרות לשמירת האנונימיות שלהם. אמצעי חדש זה מאפשר חדירה לקהילה וגיוס אוכלוסיות הנרתעות מהשתתפות בקבוצות תמיכה, או שהקבוצות המקובלות לא התאימו להן.
למרות ההתקשרות באמצעות מחשב, בין המשתתפים בקבוצות תמיכה וירטואליות נוצרת תחושה של קשר בינאישי ושל שייכות לקבוצה, והם מתנהגים בדרכים הדומות מאוד לדרכים בהם מתנהגים המשתתפים בקבוצות פנים אל פנים, זה כולל הקשבה ותשומת לב, דאגה ואכפתיות, רצון להושטת יד ועוד.
שאלה שנשאלת רבות בספרות המקצועית היא: כיצד ניתן להביע רגשות של דאגה, אכפתיות, כבוד או חיבה באמצעי כה קר ומנוכר כמו המחשב? וכיצד ניתן, באמצעות תמליל כתוב בלבד ללא ביטויים לא מילוליים וקשר עין להעביר ולקלוט מסרים בצורה מדויקת? מחקרים מצטברים מלמדים כי בפועל התקשורת הבינאישית המוגבלת אינה מהווה מכשלה מבחינה זו מכיוון שראשית, יש אפשרות להשתמש בקודים מקובלים להבעת רגשות. שנית, מסתבר שבכל זאת באמצעות מלל כתוב בלבד ניתן להביע תחושות בצורה לא פחות ברורה מאשר במצב של פנים אל פנים, ייתכן וזהו השפע והעושר הטמונים בשפה, או הספונטאניות של התגובה הקיימים בתקשורת הכתובה שמסוגלים ליצור קשר רגשי ולהוות בסיס ליחסים בינאישיים בצורה משמעותית. במהלך שנות התשעים הוצעו באינטרנט אלפי קבוצות דיון, רובן פתוחות להצטרפות לכל מי שמעוניין בכך בנושאים רבים ומגוונים. הנושאים התרכזו, בדרך כלל במצוקות פסיכולוגיות מסוימות, כמו קבוצות שמיועדות לחולי איידס, נפגעות תקיפה מינית, אמהות/אבות גרושים, חולי סרטן ועוד.

שאלת המחקר עליה מתבססת עבודה זו היא: הפורום לנפגעות תקיפה מינית כקהילה. מאפייניה,צרכיה, ומנגנוני ההסדרה שבה. שאלות המשנה הנגזרות משאלה זו הן: 1.מהם מאפייני הפורום לנפגעות תקיפה מינית באינטרנט?
2. על אילו צרכים עונה הקהילה לנפגעות תקיפה מינית באינטרנט?
3. מהם מנגנוני הפיקוח של הקהילה ודרכי אכיפתם?
המחקר שנערך הינו מחקר איכותני אשר מבוסס על ניתוח תוכן של שיחות שבוצעו בין בנות אשר חברות בקהילה לנפגעות תקיפה מינית באתר www.ynet.co.il/nifgaot באינטרנט. נותחו בסה"כ 139 שיחות, במשך שבועיים, בתאריכים 28/4/2007 ועד לתאריך 11/5/2007 התאריכים נבחרו באופן אקראי ללא קריאה מוקדמת של השיחות. הנתונים שנאספו הוכנסו לדפי קידוד (אינם מצורפים לקובץ העבודה) שהוכנו מראש וכך בוצע ניתוח התוכן באופן יעיל ומעמיק.
הפורום לנפגעות תקיפה מינית כפי שנחקר בעבודה זו מציג את החשיבות של קהילה תומכת לחברים בה. נפגעות אונס ותקיפה מינית מתמודדות עם קשיים רבים בכל תחומי החיים לאחר התקיפה, הפורום מהווה עבורן מקום אנונימי שבו הן יכולות לחשוף את עצמן ללא בושה, רגשות אשמה או חשש משיפוטיות. מחקר זה ייחודי בשל היותו מקיף את כלל חוויותיהן של משתתפות הפורום בפרק זמן אקראי וספציפי ובודק את מאפייני הפורום לא מתוך פנים הפורום אלא מנקודת מבט של צופה מבחוץ.
ממצאי המחקר הראו שהפורום לנפגעות תקיפה מינית באינטרנט מהווה מרכיב מהותי בשלב ההחלמה של הנפגעות. עם זאת הפורום לבדו אינו מספיק לשם השלמת התהליך אך בהחלט מקדם אותו ומשמש מקום פתוח לייעוץ, תמיכה והכוונה ללא ביקורתיות ושיפוטיות. הפורום לנפגעות תקיפה מינית מספק לבנות את הצורך הראשוני בתמיכה רגשית, שיתוף בחוויות התמודדות ובחוויות מהטיפול והבעת רגשות. מאפייני הפורום העיקריים לפי הממצאים הם היות הפורום מקום נגיש, פתוח, מקבל שבו כל אחד ואחת יכולים לספר את סיפורם ולקבל תמיכה ללא ביקורת ושיפוטיות.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
פרק א': תקיפה מינית
א.1 תקיפה מינית כאירוע טראומטי
א.2 השפעות נפשיות וחברתיות של תקיפה מינית
א.3 תהליכי ריפוי והחלמה
פרק ב': הקהילה הוירטואלית
ב.1 הגדרה ומאפיינים של קהילה
ב.2 הגדרה ומאפיינים של קהילה וירטואלית
ב.3 מנגנוני הסדרה עצמית בקהילה הווירטואלית
ב.4 הקהילה הווירטואלית לעזרה עצמית
פרק ג': הפורום לנפגעות תקיפה מינית
פרק ד': מתודולוגיה
פרק ה': ממצאי המחקר
פרק ו': דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: קובץ העבודה אינו כולל את דפי הקידוד ואת ניתוח השיחות שנעשה בכתב יד.

קטע מהעבודה:

אירועים טראומטיים, מוגדרים כאירועים שהם מחוץ לטווח ההתנסויות הנורמטיביות. אירועים אלה הם בעלי פוטנציאל אקטואלי ומשמעותי על גופו ונפשו של האדם. אירועים אלה הם בעלי סכנה שמעבר לטווח ההתנסות הרגילה. האירועים יכולים להיגרם כתוצאה מגורמים טבעיים כמו שריפות או כאלה שהם מעשה ידי אדם, מלחמות, אונס, שוד ועוד. טראומה מוגדרת "כשבר ברצף הטבעי של חיי הנפש של האדם בעקבות חשיפתו לאיום קיומי". (דסברג, 1987). האירועים הטראומטיים ממוטטים את מערכות התפקוד הרגילות, המעניקות לאדם הרגשת שליטה, קשר ומשמעות. המכנה המשותף לטראומות הנפשיות הוא הרגשה של פחד עז, חוסר ישע, אובדן שליטה וסכנת הכחדה. (הרמן, 1994).

תגים:

מגדר · פורומים · קהילות · וירטואליות · הטרדה · מינית · אונס

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפורום לנפגעות תקיפה מינית", סמינריון אודות "הפורום לנפגעות תקיפה מינית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.