היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68598
הפשע המאורגן, הגדרתו, מאפייניו, תחומי עיסוקו, תוך בדיקה האם פשע מאורגן קיים בארץ.
5,215 מילים (כ-16 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 31869
סקירת הפשע, הרשויות השופטות, המצב החברתי כלכלי והפשעים נגד הכנסיה.
7,436 מילים (כ-23 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69871
כיצד בא לידי ביטוי האיום התמידי של ארגוני הפשע על הכלכלה במדינה הריבונית, ומהם הגורמים המסייעים להמשך קיומו של איום תמידי זה?
5,163 מילים (כ-16 עמ'), 18 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66759
משמעותו של "טרור", האם טרור הוא מלחמה, האם נכנס בגדר "התקפה חמושה" המקנה זכות ל"הגנה עצמית", והאם בכלל טרור עולה כדי פשע בינלאומי.
2,412 מילים (כ-7.5 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68008
בדיקת ייצוג הפשע בתוכנית "חוק וסדר- מדור מיוחד" ובדיקה של תפיסת בני נוער ייצוג זה בעזרת שילוב של ניתוח כמותי וניתוח איכותני (קבוצות מיקוד).
13,097 מילים (כ-40.5 עמ'), 37 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 70214
התמקדות בגנגסטרים היהודים והאיטלקים.
6,834 מילים (כ-21 עמ'), 16 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66058
מאפיינים פסיכולוגיים, אתיקה של האקרים, האקרים פוליטיים וטרוריסטים ברשת.
2,796 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 68814
מחקר איכותני הכולל ניתוח תוכן של 4 פרקים וראיון עומק חצי מובנה עם יוצר הסדרה.
4,869 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67193
בחינת הדמויות השונות בסדרת הדרמה "הבורר" באמצעות ניתוח תוכן.
7,078 מילים (כ-22 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100