היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 46
עבודה מס' 66200
אסטרטגיה עסקית של חברת אהבה במרחב האיחוד האירופי.
3,827 מילים (כ-12 עמ'), 25 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 66313
בחינת השפעת הקדמה הטכנולוגית ומורפולוגית הרשת על התרבות.
2,423 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 102.95 ₪
עבודה מס' 62058
סקירה על השפעת מלחמת ששת הימים מהבחינות הבאות - גיאופוליטית, טריטוריה וטריטוריאליזם אנושי, המפה הפוליטית הבינלאומית והשפעת המלחמה והשלום על המרחב.
13,596 מילים (כ-42 עמ'), 43 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62127
המרחב הציבורי הקלאסי שהוצג על ידי הברמס והשוואתו למרחב הציבורי ה"מקוון".
1,873 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61794
השינויים השליליים שנגרמו כתוצאה מבניית הסכר והמחיר המרחבי אשר שילמה מצרים עבורו.
3,760 מילים (כ-11.5 עמ'), 18 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61536
עבודת מחקר הדנה בגורמים המשפיעים על תפקוד לקוי של שוטרים ביחידת קשר משטרתית.
22,211 מילים (כ-68.5 עמ'), 123 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60881
ניתוח ההשפעה האורבנית של אולימפיאדת 1996 שנערכה באטלנטה על המרחב המטרופוליני.
3,067 מילים (כ-9.5 עמ'), 28 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61460
המאבק הציבורי והטריטוריאלי בין החרדים והחילוניים בירושלים.
6,827 מילים (כ-21 עמ'), 10 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 61529
בדיקת המימדים - האלטרואיסטי והארגוני, בשש תחנות משטרה הכפופות למרחב משטרתי אחד.
15,309 מילים (כ-47 עמ'), 52 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 46