היישום אינו מחובר לאינטרנט

מידת האיזון בין פרטיות לביטחון במרחב קברניטי

עבודה מס' 070601

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד באה לידי ביטוי מידת האיזון בין פרטיות לביטחון במרחב הקברניטי בפרשת הדלפות של אדוארד סנודן?

4,176 מילים ,16 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

בשנת 2013 פרסמו כלי התקשורת בארץ ובעולם ידיעות מרעישות אודות "פרשת סנודן", שעניינה חשיפת מעקב של ממשלת ארצות הברית אחר אזרחיה. הפרשה עוררה שיח דרמטי בנושא האיזון בין ביטחון לפרטיות המהווה חלק מהמתח הקיים בין תרבות האינטרנט לבין התרבות הפוליטית. למעשה הפרשה חשפה את מה שרבים כבר ידעו - שהממשלה עוקבת אחר אזרחיה באמצעות ניידים ואינטרנט (הכט, 2017).
בהתאם לכך, במסגרת העבודה, אבקש לעסוק בנושא: "מידת האיזון בין פרטיות לביטחון במרחב קברניטי". כששאלת המחקר הינה: "כיצד באה לידי ביטוי מידת האיזון בין פרטיות לביטחון במרחב הקברניטי בפרשת הדלפות של אדוארד סנודן"?
העבודה הנוכחית הינה עבודה עיונית, המשלבת בתוכה הן מקורות ספרותיים והן מקורות מקוונים.
מבנה העבודה יכלול: פרק אחד אודות הזכות לשמירה על פרטיות (הן בהקשר המקומי והן בהקשר העולמי). פרק שני אודות הצורך בשמירה על ביטחון המדינה (הנגזר מהזכות לחיים, הגנה וביטחון). פרק שלישי אודות פרשת סנודן, המהווה מראה להתנגשות בין שתי הזכויות - פרטיות אל ביטחון. פרק של סיכום העבודה.
הסיבה העיקרית בגללה בחרתי את הנושא הנוכחי נגזרת מהתפיסה שלי, לפיה: ישנה חשיבות עצומה לזכות לפרטיות במציאות היומיומית של היחיד בחברה. עיסוק בנושא זה יש בכוחו כדי להרחיב עבורי את היריעה ולהעניק לי חומר נוסף למחשבה. מעבר לכך, אני מוצא, כי חשיבותה של העבודה באה לידי ביטוי בכך שהיא עוסקת באחד הנושאים החשובים הנמצאים על סדר היום הציבורי בישראל.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. הזכות לפרטיות בעידן הטכנולוגי
3. הצורך בהגנה ובביטחון במדינה דמוקרטית
4. "פרשת סנודן"
5. סיכום
6. רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

בישראל נחקק חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, שתפקידו להגן על הזכות שלנו לפרטיות. החוק תואם את הניסוח בהכרזת האו"ם בדבר זכויות האדם. על פי החוק: קיים איסור הפגיעה בפרטיות, כלומר: לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו. כשפגיעה בפרטיות היא: (1) בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת. (2) האזנה האסורה על פי חוק. (3) צילום אדם כשהוא ברשות היחיד. (4) פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו(3).
על פי עקרונות יסוד (תיקון מס' 1) תשנ"ד 1994, זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. בנוסף, בסוגיית פרטיות וצנעת הפרט (סעיף 7), (א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו; (ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו; (ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו; (ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו(4).
-------------------------------------------------------------------
3. חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, אתר נבו, קישור: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/087_001.htm
4. חוק יסוד האדם וחירותו, (תיקון מס' 1) תשנ"ד 1994, אתר נבו, קישור: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/184_001.htm

תגים:

אדוארד סנודן · פרשת סנודן · מעקב · האזנות · פלילי · בלתי חוקי · טכנולוגיה · סייבר · רשתות · רגולציה · ריגול · מידע · ויקיליקס · אינטרנט · פשיעה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מידת האיזון בין פרטיות לביטחון במרחב קברניטי", סמינריון אודות "מידת האיזון בין פרטיות לביטחון במרחב קברניטי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.