היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 45
עבודה מס' 67112
בחינת דפוסי השימוש במרחב הצרכני - קניון העמקים.
4,287 מילים (כ-13 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66491
האם אינטימיות במרחב הטיפולי מערערת או משמרת את הגבולות במרחב הטיפולי וכיצד היא משפיעה על 'המקום הבטוח'?
6,448 מילים (כ-20 עמ'), 25 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50616
בחינת ההתמצאות לפי רמזים או נקודות ציון במרחב והתמצאות על ידי שימוש במפה קוגניטיבית של המרחב.
4,397 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62127
המרחב הציבורי הקלאסי שהוצג על ידי הברמס והשוואתו למרחב הציבורי ה"מקוון".
1,873 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 70601
כיצד באה לידי ביטוי מידת האיזון בין פרטיות לביטחון במרחב הקברניטי בפרשת הדלפות של אדוארד סנודן?
4,176 מילים (כ-13 עמ'), 16 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 61529
בדיקת המימדים - האלטרואיסטי והארגוני, בשש תחנות משטרה הכפופות למרחב משטרתי אחד.
15,309 מילים (כ-47 עמ'), 52 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61794
השינויים השליליים שנגרמו כתוצאה מבניית הסכר והמחיר המרחבי אשר שילמה מצרים עבורו.
3,760 מילים (כ-11.5 עמ'), 18 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60416
השפעות על האינדיבידואל, סיבות לתופעה ובחינת השאלה - האם זוהי התמכרות לכל דבר?
7,000 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 50460
התמקדות בשלושה היבטים של ניהול משאבי האנוש-כוח האדם, הדרכה ורווחה.
1,950 מילים (כ-6 עמ'), 10 מקורות, 143.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 45