היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20444
הצגת מודלים ליחסי צבא ומדינה, יחסי צבא ופוליטיקה לפני ובמהלך מלחמת של"ג.
5,137 מילים (כ-16 עמ'), 12 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 21282
סקירת העיוותים הכלכליים שהיו במערכת ואת המסקנות והמלצות הוועדה.
4,215 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 32753
5,288 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50374
הצגת מחקרים שבחנו את הישגיהם הלימודיים של עולי אתיופיה והשוואה בין תוצאות המחקרים בשנות ה-80 ובשנות ה-90.
3,426 מילים (כ-10.5 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 63706
7,330 מילים (כ-22.5 עמ'), 40 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 64346
מטרות מערכת החינוך, טיפולה של מערכת החינוך באוכלוסיות מיוחדות, הרפורמה שבוצעה במערכת החינוך בשנת 1968 והשלכותיה, החינוך במגזר הערבי ומקומם של ההורים במערכת החינוך.
7,752 מילים (כ-24 עמ'), 24 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21397
בחינת התפתחות תהליכים במערכת ביקורת הפלט והקלט במערכת החינוך והשלכת ישום הTQM- על מערכת זו.
5,459 מילים (כ-17 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66969
מרכיבי מערכת CRM יתרונותיה והציפיות ממערכת זו, תוך התייחסות ליישום המערכת והטמעתה בחברה T.T.I.
4,185 מילים (כ-13 עמ'), 6 מקורות, 271.95 ₪
עבודה מס' 40197
תאור מבנה המערכת תפקידה,מבנה בתי החולים,מימון ותקצוב המערכת, משרד הבריאות,ההיבט הפוליטי ותכנון מדיניות בריאות.
7,703 מילים (כ-23.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100