היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66716
ניתוח עסקת המיזוג שיצרה את חברת נס טכנולוגיות בין השנים 1997- 1999.
7,016 מילים (כ-21.5 עמ'), 29 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63333
הערכת שווי עלית בעת המיזוג.
11,444 מילים (כ-35 עמ'), 5 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68451
האם על דיני רכישת חברות להגן על העובדים בעת רכישת חברה בדרך של מיזוג - דיון נורמטיבי ופוזיטיבי.
11,407 מילים (כ-35 עמ'), 50 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69451
הקשר בין מדיניות של מיזוג חנויות של גברים ונשים לבין כוונת רכישה של צרכנים.
8,085 מילים (כ-25 עמ'), 36 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62603
יתרונות המיזוג על פני דרכי צמיחה כלכלית אחרים.
7,145 מילים (כ-22 עמ'), 8 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 64919
האם מיזוג או רכישה בין חברות תוביל להתחזקות החברה המאוחדת? הצעת מחקר
2,195 מילים (כ-7 עמ'), 25 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 69876
כיצד השפיע המיזוג של חברת כימאגיס, עם חברת "פריגו" העולמית, על תהליך הערכת הביצועים שלה?
9,206 מילים (כ-28.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67630
בחינת חובת הגילוי של החברה הרוכשת במהלך המיזוג, העולה מתוך הדיון בסוגיית המיזוגים של חברות.
13,195 מילים (כ-40.5 עמ'), 30 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 33395
הגדרת הארגון, הצגת האירוע, מבנה החברה, הבעיות העיקריות, ניתוח האירוע, הבעיות ודרכי פתרון.
2,994 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100