היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 71
עבודה מס' 63829
תיאוריות המתייחסות למוטיבציה פנימית ולמוטיבציה חיצונית.
1,101 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 63836
בדיקת הביקורת הפנימית לפני ואחרי החלת "חוק הביקורת הפנימית" התשנ"ב-1992
4,908 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68536
הקשר בין רמת ההשכלה של הורים, מעמדם התעסוקתי ומוצאם לבין מוטיבציה להשכלת ילדיהם.
6,102 מילים (כ-19 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63851
הקשר בין גורמים להעדר מוטיבציה וכוונות עזיבה בקרב המנהלים הזוטרים והאם מחויבותם הארגונית משפיע על כך.
12,198 מילים (כ-37.5 עמ'), 46 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69721
סקירה חקיקתית ופסיקתית של תוכנית האכיפה הפנימית כפי שיושמה בארץ.
3,722 מילים (כ-11.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60514
בחינת השפעתה של התערבות חינוכית המבוססת על תוכנית מוטיבציה כיתתית שנערכה בבית ספר יסודי עירוני רגיל בכיתה ד'.
7,960 מילים (כ-24.5 עמ'), 51 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 63848
הביקורת הפנימית וכיצד היא באה לידי ביטוי בתחום מערכות המידע.
3,852 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 33201
המחשב בביקורת הארגון, אבטחת מערכות מידע ממוחשבות, ומשמעות הביקורת הפנימית בעידן הממוחשב.
3,835 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65348
בחינת הקשרים בין בונוסים (שכר) למוטיבציה ובין מוטיבציה לנטיות עזיבה- הצעת מחקר.
4,136 מילים (כ-12.5 עמ'), 35 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 71