היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 67
עבודה מס' 69652
בדיקת ההבדל בתפיסת משמעות מילים וביטויים בעברית (חלקם הגדול ביטויי סלנג) כשאותו ביטוי מנוסח פעם בזכר ופעם בנקבה.
35,269 מילים (כ-108.5 עמ'), 110 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 50532
בחינת השימוש בלשון צבאית במדורי הספורט של העיתונים.
3,969 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50860
סקירת הכתובות, תרגומן וניתוח לשוני שלהן.
5,451 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67776
בחינת ההיבטים המשפטיים של אחריות ספק האינטרנט לתכנים העלולים להוות לשון הרע ומפורסמים באתרי אינטרנט שבאחריותו, תוך התייחסות לעוולת לשון הרע וסקירה של המצב המשפטי הקיים בארץ, בארצות הברית ובאנגליה.
15,207 מילים (כ-47 עמ'), 60 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66540
בחינת עמדתו המורכבת של הפילוסוף-תיאולוג היהודי פרנץ רוזנצוייג באשר לערך תחיית הלשון העברית והשימוש בה כ'שפת חול' מדוברת ולא רק כלשון קודש.
4,652 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 70485
מהן מעלותיה הרוחניות של שפת לשון הקודש ומהו השימוש שנעשה בה במהלך הדורות ועד לימים אלו.
11,136 מילים (כ-34.5 עמ'), 56 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 67539
האם ישנה הצדקה למתן יחס שונה לדמויות ציבוריות בהיבט של חוק לשון הרע.
4,936 מילים (כ-15 עמ'), 31 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40977
רקע-המרד ולשון המסמכים וניתוח הטקסט של הממצא בואדי מורבעאת מס' .22
4,116 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 40910
המדע לפי הובס, המדע הנשען על הגדרות, שימוש בהגדרות מחייב שימוש בלשון ופילוסופיה ומדע.
2,885 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 67