היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69275
בחינת חוויותיה הרגשיות של אישה עם לקות למידה, באמצעות ראיון.
4,850 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64593
סקירת ליקויי הלמידה אצל ילדים שנולדו כפגים, תוך התייחסות ללקוי הדיסקלקוליה.
5,510 מילים (כ-17 עמ'), 23 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61943
מחקר הבודק האם קיימים הבדלים ביכולת הבנת הנקרא בערבית בין ילדים רגילים לבין ילדים חריגים (לקויי למידה) המשולבים באותה כיתה רגילה מהמגזר הערבי.
12,587 מילים (כ-38.5 עמ'), 37 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64386
בחינה עיונית של דימויו העצמי של תלמיד לקויי למידה והגורמים אשר משפיעים עליו, כולל הליקוי עצמו.
9,611 מילים (כ-29.5 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62132
הצגת התנסות מעשית לצד חומר תיאורטי.
6,339 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70619
סקירת ספרות בנושא.
4,206 מילים (כ-13 עמ'), 25 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 67407
שיטות ההוראה לקריאה, הקניית האוריינות ופיתוחן כמטרות החשובות ביותר בחינוך ילדים עם לקות קריאה בכלל ובקרב ילדים עם לקות שמיעה בפרט.
12,142 מילים (כ-37.5 עמ'), 58 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64291
עבודה זו חוקרת את הדומה והשונה בין ליקוי קריאה וליקוי ADHD
7,902 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 41305
מטרות ושאלות המחקר, סקירת הספרות, הצגת התוצאות וניתוחן באמצעות טבלאות וגרפים.
6,417 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100