היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין לקות הלמידה אצל התלמיד לבין דימויו העצמי

עבודה מס' 064386

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה עיונית של דימויו העצמי של תלמיד לקויי למידה והגורמים אשר משפיעים עליו, כולל הליקוי עצמו.

9,611 מילים ,40 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו היא לתאר את השפעת לקות הלמידה אצל תלמידים על דימויים העצמי. לשם כך, בשלב הראשון, נענה על השאלה מהי לקות למידה ומהם סוגיה. בשלב השני נענה על השאלה מהו דימוי עצמי, ומאילו גורמים הוא מושפע, ניעזר בגישות תיאורטיות ובמחקרים על מנת לענות על שאלות אלו. בשלב השלישי נבדוק האם אותם גורמים אשר נמצאו בפרק הקודם כמשפיעים על הדימוי העצמי של תלמידים באופן כללי (יחס המורים, ההורים ובני הכיתה) שונים באופיים אצל תלמידים ל"ל לעומת תלמידים רגילים, משמעות של תשובה חיובית על כך היא, שלקות הלמידה אצל התלמיד מכתיבה את היחס שהוא יקבל מהמורים, ההורים ובני הכיתה (הגורמים העיקריים שמשפיעים על דימויו העצמי(, גם כאן ניעזר במחקרים וגישות תיאורטיות. בשלב האחרון והמרכזי של העבודה נבדוק האם וכיצד אותם גורמים(יחס מורים, ההורים ובני הכיתה) אשר בעצמם מושפעים מלקות הלמידה אצל התלמיד(כפי שנמצא בפרק השלישי)אכן משפיעים על הדימוי העצמי של תלמידים ל"ל וזאת תוך הסתמכות על מחקרים שנעשו.

תוכן העניינים:
מבוא.
1. לקויי למידה.
1.1. הגדרות.
1.2. סוגים
2.דימוי עצמי של תלמידים.
2.1. דימוי עצמי.
2.2. השפעת ההורים על הדימוי העצמי.
2.3. המעמד הסוציו אקונומי והדימוי העצמי.
3. מאפיינים חברתיים של ל"ל.
3.1. מעמדם החברתי בכיתה.
3.2. הקשר עם המורים.
3.3. הקשר עם ההורים.
3.4. הפרעות קשב והיפראקטיביות.
4. הקשר בין לקות הלמידה אצל התלמיד לבין דימויו העצמי.
4.1 השפעת המורים על הדימוי העצמי של ל"ל.
4.2 השפעת המעמד החברתי על הדימוי העצמי של ל"ל.
4.3 השפעת ההורים על הדימוי העצמי של ל"ל.
5. סיכום ודיון
6. רשימה ביבליוגרפית.

קטע מהעבודה:

במדריך האמריקני לאבחון (DSM-IV, 1994) הפרעות למידה מאובחנות כאשר הישגיו של הפרט במבחנים סטנדרטים, בקריאה, מתמטיקה או בכתיבה הם נמוכים יחסית לרמה המצופה מגילו, הכיתה שבה הוא לומד ורמת המשכל שלו. אותם ליקויי למידה מקשים משמעותית על יכולתו האקדמאית או על התפקוד היומיומי, אשר מצריך כישורי קריאה, מתמטיקה או כתיבה.
לפי המדריך, המשתנים הבאים נמצאו בקשר מסוים ללקות הלמידה: דימוי עצמי נמוך, קשיים בכישורים החברתיים, שיעור הנשירה מבית ספר, אבטלה וקשיי הסתגלות. נמצא גם שלחלק משמעותי (10%-25%) מאלה אשר סובלים מדיכאון או מהיפראקטיביות, יש גם לקות למידה.

מקורות:

אנגל, רות (1994) דיסגרפיה: היבטים עיוניים ומעשיים לטיפול בלקות בכתיבה. תל-אביב: רמות.
באב"ד,אלישע (1996) ההתנהגות הדיפרנציאלית של המורה בכתה : ציפיות וביטויו : סקירת ספרות מקצועית. סדרת ילקוט מידע למורה מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
ברקלי, ראסל א (1998) לשלוט ב-ADHD :מדריך מלא ומוסמך להבנת הפרעות קשב וריכוז. בתרגום - מאיר שחורי. תל אביב : גלילה.
הימן, טלי.(2004) הכיתה המשולבת: עמדות מורים כלפי תלמידים עם וללא לקות למידה. דפים: כתב-עת לעיון ומחקר בהכשרת מורים , 38: 152-165,
כהן, איתן(2000) הקשר בין דימוי עצמי וגורמים נבחרים בקרב תלמידים עם או בלי ליקויי למידה. גלי עיון ומחקר : כרך 9 עמ' 19-24
לוין, זהבית נעה (לויאן).(2003) תפיסת הכשירות החברתית ותחושת הבדידות של ילדים עם ליקויי למידה בכיתה המשולבת והתנהגותם החברתית בפעילות גופנית, שיתופית ותחרותית. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום , 18 (1): 19-35,
משרד החינוך והתרבות (2003) חוזר מנכ"ל סד/4 (ב) - 25 - 4.3 - התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים. ירושלים.
סואן, דן.(2003)" אינטגרציה ודימוי עצמי של תלמידים משכונות מצוקה בישראל", החינוך וסביבו, כ"ה עמ' 45-58
שקד, אהד. "עד כמה קשה, קשה" מכללת בית ברל 21 במרץ 2006
Aryan; De Jong, Peter F(2001) Characteristics of dyslexia in a Dutch family. Dyslexia (John Wiley), Vol. 7 Issue 3
Amy M Gans; Maureen C Kenny( 2003) Comparing the self-concept of students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities; 36, 3; Education Module. pg. 287.
Bryan G Cook (2001) A comparison of teachers' attitudes toward their included students with mild and severe disabilities The Journal of Special Education. Bensalem: Winter 2001. Vol. 34, Iss. 4; p. 203
C Addison Stone(1997). Journal of Learning Disabilities. Austin:. Vol. 30, Iss. 6; p. 660 (10 pages
Clark, Margaret(1997) Teacher response to learning disability: A test of attributional principles. Journal of Learning Disabilities, Vol. 30 Issue 1, p69.
David O. Trouilloud,et al.(2002) The influence of teacher expectations on student achievement in physical education classes: Pygmalion revisited, Journal of Social Psychology Volume 32, Issue 5
Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV),( 4th ed)(1994). American Psychiatric Association: Washington, DC,
Falik, Louis H(1995) . Family patterns of reaction to a child with a learning disability: A mediational perspective. Journal of Learning Disabilities, Jun/Jul95, Vol. 28 Issue 6, p335,
George G., Minke, Kathleen(1998) Achievement-related perceptions of children with learning disabilities and normal achievement: group and developmental differences. Journal of Learning Disabilities. Vol. 31, Issue 1.
Harter S.(1990a)Issues in the assessment of self-concept of children and adolescents, in:LaGrecca. Through the Eyes of the child,Allyn and bacon, Boston
Hana Tur-Kaspa(2002). The socioemotional adjustment of adolescent with LD in the kibbutz during high school transition periods. Journal of Learning Disabilities.. Vol. 35, Iss. 1; p. 87
Harter, S. (1998). The development of self-representations. In: W. Damon (Series Ed.) N. Eisenberg (Vol. Ed.), Handbook of child psychology : vol. 3,
Janet W, Lerner.(2000). Learning disabilities :theories, diagnosis, and teaching strategies(8th ed). Boston, MA : Houghton Mifflin
Janet Collins( 2000) Are you talking to me? The need to respect and develop a pupil's self-image Educational Research Vol. 42 No. 2,
J.M. Twenge, W.K. Campbell(2002). Self-Esteem and Socioeconomic Status: A Meta-Analytic Review  Personality and Social Psychology Review Feb 1 v6 i1 p59(13
Kernis.H,Brown,Brody.H(2000) Fragle Self-Esteem in Children and it's Associations With Perceived Patterns of Parent-child Communication, jurnal of personality 68:2,apirl
Kohut, H. Vol I-Iv. (ed. Ornstein, P.) (1991). The Search for Self. Selected Writings of Heinz Kohut, New York: International Univ. Press
LAWRENCE, D. (1988). Enhancing Self-Esteem in the Classroom. London: Paul Chapman.
Lynn Meltzer Ranjini Reddy(2004) Positive and Negative Self-Perceptions: Is There a Cyclica Relationship Between Teachers' and Students' Perceptions of Effort Use,and Academic Performance?. Learning Disabilities Research Practice,19, 33-44.
Lily L. Dyson (2003) Children with Learning Disabilities Within the Family Context: A Comparison with Siblings in Global Self-Concept Academic Self-Perception. Learning Disabilities Research Practice, 18( I), 1-9.
Mark, Selikowitz(1993) Dyslexia and other learning difficulties :the facts. England : Oxford University Press
Miller,S. Mercer,c(1997). Educational aspects of mathematics disabilities. Jurnal of Learning Disabilities,30, 47-56
Margaret D Clark, Alfredo J Artiles(2000). A cross-national study of teachers' attributional patterns. The Journal of Special Education. Bensalem Vol. 34, Iss. 2; p. 77
Nirit Bauminger; Hany Schorr Edelsztein;(2005) Social Information Processing and Emotional Understanding in Children with LD. Journal of Learning Disabilities 38 pg. 45 , 1; Education Module
Susan D Mayes(2000) Learning disabilities and ADHD: Overlapping spectrum disorders. Journal of Learning Disabilities; Education Module pg. 417
Singer Elly (2005) The Strategies Adopted by Dutch Children with Dyslexia to Maintain Their Self-Esteem When Teased at School. Journal of Learning Disabilities. Pg. 411-423.
Thomson, Michael E.; Watkins, E. J.(1998). Dyslexia: A Teaching Handbook. London Whurr Publishing
Valas, H. (1999). Students with learning disabilities and low-achieving students: Peer acceptance, loneliness, self-esteem, and depression. Social Psychology of Education, 3, 173-192
Wiener, J. Kuhne, M., (2000). Stability of social status of children with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 23, 64-75
Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag
Woolfson, Lisa(2004) . Family well-being and disabled children: A psychosocial model of disability-related child behaviour problems. British Journal of Health Psychology Vol. 9 Issue 1, p1-13, 13p, 2 diagrams

תגים:

דיסלקציה · הערכה · ליקויי · למידה · עצמית · ציפיות · ADHD

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין לקות הלמידה אצל התלמיד לבין דימויו העצמי", סמינריון אודות "הקשר בין לקות הלמידה אצל התלמיד לבין דימויו העצמי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.