היישום אינו מחובר לאינטרנט

חשיבה ודמיון אצל ילדים-הקשר בין זכירת חלומות לבין מאפייני אישיות

עבודה מס' 041308

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע תיאורטי, בחינת הקשר, שאלת המחקר, מסקנות וייחוס התוצאות לתיאוריות.

9,152 מילים ,23 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

אין ספק כי עולם החלומות הוא אחד העולמות הקסומים ביותר המרתקים את כולנו, ובמיוחד את המדענים העוסקים בחקרו - הן מן הצד הביולוגי והן מן הצד הפסיכולוגי .
קל וחומר אצל ילדים שם מתקשר תחום החלימה באופן ישיר יותר לחיי הערות, לכאורה הילדים הצעירים העסוקים במשחקי "נדמה לי" ו"כאילו" יוצרים המשכיות אקטיבית לעולם החלומות הלילי,
העבודה הנוכחית מתרכזת בנושא הקשר והשונות שבין מימדי הזכירה של חלומות לבין משתנים רגשיים וקוגניטיביים מסויימים.
רב הגוניות בנושא זכירת החלומות רבה מאוד. אנשים מסויימים זוכרים את חלומותיהם מספר פעמים בשבוע, ואולי אפילו מדי יום; אחרים נזכרים בחלומותיהם רק לעיתים רחוקות; וישנם אלו שאינם נזכרים במה שחלמו כלל, אפילו אם הם חשים בוודאות שחלמו. מהן הסיבות לשונות זו בין הפרטים? האם הן תלויות באישיות? או שמא הן תקופתיות? עבודה זו תעלה את התיאוריות הנוכחיות הנובעות ממחקרים שנערכו בנושא לצד עבודת שדה אישית בתקווה לשפוך עליו מעט אור.
הפרק הראשון יציג סקירה כללית של השינה והחלום מן ההיבט הקוגניטיבי שלהם.
תועלה בעיית הזכרון וההבדל בדפוסיו בשעות שינה וערות, ויוצגו ההבדלים בין תהליכי העיבוד המנטליים של מצבי ההכרה השונים.
בהמשך ינסה המבוא התאורטי להתמודד עם הבטים פסיכולוגיים של משמעויות החלום וזכירת מימדים שונים מתוך החלומות הללו. סקירה אודות הייחודיות שבחלומות ילדים תסיים את המבוא התאורטי לעבודת המחקר.
הפרק השני יעלה תיאוריות המנסות להסביר את תופעת שיכחת החלומות, ויוצגו מחקרים הקשורים לכל תיאוריה. תידון בהרחבה שאלת הקשר שבין מאפייני האישיות למאפייני חלומות ומידת זכירתם - האם הבדלי האישיות הם הגורמים לוואריאביליות הרבה בין הפרטים השונים בנושא זה?
אין לי ספק כי תחום זה עדיין ממתין למחקרים רבים שיעמדו על פישרו וכי בעתיד תשובות רבות ורחבות יותר יענו על סימני השאלה הרבים.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא תאורטי
1.1 - מהו החלום
1.2 - מדוע אנו חולמים - הבטים פסיכולוגיים
1.3 - משמעויות החלום - הבטים פסיכולוגיים
1.4 - זכירת חלומות - הבטים פסיכולוגיים
1.5 - תאוריות העוסקות בזכירה ושכחה של חלומות
1.6 - ניסויים העוסקים בזכירת חלומות
1.7 - חלומות ילדות - הבטים פסיכולוגיים
1.8 - הקשר בין החלום לחיי ערות - הבטים פסיכולוגיים
פרק 2 - הקשר בין חלומות וזכירתם למאפייני אישיות
פרק 3 - שאלת המחקר ורציונאל תאורטי
פרק 4 - הצגת המסקנות וניתוח הממצאים
פרק 5 - ייחוס הממצאים להקשר תאורטי
פרק 6 - סיכום

מקורות:

Winnicott, D.W Transitional Objects and Transitional Phenomena. In Buckley, P., ed., Essential Papers on Object Relations, 1986, p. 257.
Piaget, J Play, Dreams and Immitations in Childhood. New York: Norton, 1962, pp. 147-150.
Freud, S. On Creativity and the Unconscious. New York: Harper & Row, 1958, pp. 111-121.
מאסן, פ.ה.ת קונג'ר, ג'.ג'. וקאגאו, ג'. התפתחות הילד ואישיותו, כרך ג. תל אביב: הוצאת ספרים לדורי, 1979, ע' 337.
פרויד, א. האני ומנגנוני ההגנה. תל אביב: דביר, 1987, ע' 34.
Harris, P.l. & Kavanaugh, R.D. Young Children's Understanding of Pretense. Monographs of the Society for Research in Child Development, 1993, 58.
Huizinga, Johan. Homo ludens. Paris: Gallimard,1988.
איכילוב, א., 1988, "הקשר בין סגנונות חלימה, סגנונות קוגניטיביים ומאפייני אישיות אצל ילדים", עבודת M.A., אוניברסיטת תל אביב.
דרשוביץ, ש., תשמ"ד, "זכירת חלומות - השוואה בין חלומות נעורים וחלומות אחרים בכמות הזכירה ובתוכנה ובדיקת הקשר בין הדחקה לזכירת חלומות", עבודת M.A., אוניברסיטת בר-אילן.
הורוביץ, א., 1988, "סגנונות חלימה, זכרונות ראשוניים - מתאמים והבדלים", עבודת M.A., אוניברסיטת תל אביב.
לביא, פ., 1993, "שיחות על שינה וחלימה" ידיעות אחרונות ספרי חמד, ע':116-121.
לוין, י., 1980, "הפסיכולוגיה של החלום", בהוצאת דקל, תל אביב, ע':143-145.
פרויד, ז., 1959, "פשר החלום", בהוצאת יבנה.
שיינפלד, ה., 1994, "החלום כראי הנפש", בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, ע':133-139.
Antrobus, E. S., 1991, "The Mind in Sleep", wiley Interscience Publication, New York.
Antrobus, J., 1978, "Dreaming for Cognition", In Arkin, AM., Antrobus, JS., & Ellman, SJ., eds.,
Cipolli, C., Bolzani, R., Cornoldi, C., Debeni, R., et-al., 1993, "Bizarreness Effect in Dream Recall", Sleep, Feb., Vol. 16(2), pp:163-170.
Freud, S., 1953, "The Interpratation of Dream", In Standard Edition of the Complete Works of Freud, Vol. 4, Hogarth Press, London.
Wyatt, JK., Bootzin, RR., Anthony, J., & Stevenson, S., 1992, "Does Sleep Onset Produce Retrograde Amnesia?", Sleep, 21, pp:113.
JUNG,C.G MEMORIES, DREAMS, REFLECTIONS, N.Y. VINTAGE BOOKS, 1961
ERIKSON, E,H. CHILDHOOD & SOCIETY, N.Y; NORTON 1963
C.G JUNG MAN & HIS SYMBOLS, N.Y. DELL,1968,
MAYER, M. THERE`S A NIGHTMARE IN CLOSET, N.Y. DIAL, 1968
Crisis dreaming - coping through dreams, England, 1994
ATKINSON, INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY, 1993
אוקלנד, ו. אשנב לנפש- שיח יצירתי עם ילדים, נורד, חיפה, 1992

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חשיבה ודמיון אצל ילדים-הקשר בין זכירת חלומות לבין מאפייני אישיות", סמינריון אודות "חשיבה ודמיון אצל ילדים-הקשר בין זכירת חלומות לבין מאפייני אישיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.