היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 46
עבודה מס' 41445
מאפיינים מרכזיים וניתוח היצירות.
7,000 מילים (כ-21.5 עמ'), 5 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 65836
סקירת הנושא, החוק והפסיקה.
5,484 מילים (כ-17 עמ'), 20 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 70397
האם הכישלון המודיעיני במלחמת המפרץ השניה בעיראק יש בכוחו להשפיע על הערכות המודיעיניות בדבר תקיפה עתידית של מתקני הגרעין באיראן?
4,067 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 60088
בחינת הקשרים בין אינטליגנציה רגשית (E.Q) ואופטימיזם לבין סגנונות ההתמודדות במצבי כישלון ברי שינוי\שליטה.
5,398 מילים (כ-16.5 עמ'), 31 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68202
בחינת שלושה גורמים לכישלונה של תוכנית שליפן: לוגיסטי, אסטרטגי-טקטי ועמידותה של צרפת.
3,418 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64937
ניתוח הגורמים שהביאו לכישלון השיחות תוך התמקדות במאפייני הדיפלומטיה החדשה.
5,924 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 70515
מה הביא לכישלון הניסיון לדמוקרטיזציה בעיראק בשנים אלה?
7,480 מילים (כ-23 עמ'), 29 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 68657
הגורמים שהביאו לכישלון המעורבות ההומניטארית במקרה רצח העם ברואנדה בשנת 1994.
9,068 מילים (כ-28 עמ'), 54 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68528
בחינת היכולת להעריך כישלון או הצלחת חברות ציבוריות באמצעות יחסים פיננסיים, שחושבו מנתונים שנלקחו מהדוחות הכספיים של החברות.
22,264 מילים (כ-68.5 עמ'), 25 מקורות, 592.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 46