היישום אינו מחובר לאינטרנט

היכולת להעריך כישלון או הצלחת חברות ציבוריות

עבודה מס' 068528

מחיר: 592.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת היכולת להעריך כישלון או הצלחת חברות ציבוריות באמצעות יחסים פיננסיים, שחושבו מנתונים שנלקחו מהדוחות הכספיים של החברות.

22,264 מילים ,25 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

בעשור האחרון ידעו כלכלות העולם תקופות שונות של גאות ושפל. בעתות של מצב כלכלי קשה, מספר לא קטן של חברות ציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסה נחלו כישלון כלכלי ופיננסי שהביא אותן לעיתים לפשיטת רגל. עוד בשנות ה- 60 של המאה הקודמת נעשו מחקרים בנושא אינדיקאטורים לאיתנות פיננסית של חברות. מחקרים אלו בחנו יחסים פיננסים שונים מתוך הדוחות הכספיים של החברות כדי לנסות ולנבא קשיים כספיים. כאשר הבולטים בתחום היו Beaver(1966) וAltman- (1968).
בעבודתנו זו, בחנו את היכולת להעריך כישלון או הצלחת חברות ציבוריות באמצעות יחסים פיננסיים, שחושבו מנתונים שנלקחו מהדוחות הכספיים של החברות. המחקר יושם באמצעות מודלים כלכלים בניהם מודל Z-Score שפותח על ידי דוקטור אדוארד אלטמן, יישומו של מודל אלטמן על החברות הישראליות שפותח על ידי דוקטור יאיר אינגבר וכן ומודל אופק וורקר.

בפרק הראשון, סקרנו מהספרות נושאים הרלוונטיים לעניינו, כגון פשיטת רגל, ניתוח דוחות כספיים, הערכת שווי חברה ועוד. בהמשך סקרנו מודלים שונים העוסקים בבחינת איתנות פיננסית של חברות. מודל ביבר, מודל Z - Score ומודל Zeta של אלטמן, מודל בר-ניב, מודל שכמורוב, מודלFITREX (גוגנהיים) ומודל אופק וורקר.

בפרק השני, בוצע יישום שלושת המודלים שהוזכרו לעיל על מדגם של 40 חברות ציבוריות שמניותיהן נסחרו או נסחרות בבורסות העולם. לבחינה מהימנה נבחנו 20 חברות שהמסחר במניותיהן הופסק או הושעה כתוצאה מכישלון עסקי במהלך השנים 2002-2009 ומנגד נדגמו 20 חברות יציבות מאותו ענף באותו סדר גודל על מנת שישמשו קבוצת ביקורת שמטרתה להוכיח אם ניתן לנבא באמצעות המודלים יציבות או כשלון של פירמה.

לגבי כל אחת מהחברות נבחנו מספר יחסים פיננסיים שנלקחו מתוך הדוחות הכספיים של שנת הכישלון ומתוך הדוחות של השנתיים שקדמו לה. החברות נבחרו מתוך מדגם רחב של ענפים בבורסה על-מנת להימנע מהטיית המחקר.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא

התפתחות הכלכלה בעשור האחרון
המשבר הפיננסי העולמי
-קריסת בנק ההשקעות ליהמן ברדרס
-ג'נרל מוטורס פשיטת רגל וההתאוששות
-הלאמת חברת הביטוח AIG על ידי הבנק המרכזי של ארה"ב
-קריסת חפציבה
-אפריקה
עצות להפחתת נזקים וחיזוק עמידות חברה בעת משבר
פשיטת רגל
-הגדרה
-עלות פשיטת רגל
הנחת העסק החי - תקן ביקורת 58
ניתוח דוחות כספיים להערכת איתנות פיננסית עתידית
- השלבים המרכזיים של ניתוח הדוחות הכספיים
- בעיות קיימות
סקירה ספרותית - מודלים של מדדי הישרדות
הצגת המודלים
-מודל ביבר
-מודל Score- Z ומודל Zeta של אלטמן
-מדד אלטמן בפירמות הישראליות על ידי דר' יאיר אינגבר
-מודל FITREX (גוגנהיים)
-מודל בר ניב
-מודל שכמורוב - CDA (1991)
-מודל אופק וורקר (1993)

מאמרים העוסקים בנושא
1. חיזוי פשיטת רגל ו-default של חברות ציבוריות, ממצאים אמפיריים מארה"ב. כורש גליל, אוניברסיטת תל-אביב, 1997
2. חיזוי מצוקה פיננסית של חברות על פי מודל ה-Z-Score ומודל ZETA. אדוארד א. אלטמן, אוניברסיטת ניו יורק, 2000
3. אינדיקאטורים מקדימים לקשיים פיננסיים בתזרים המזומנים, והתאוששות טימותי פורסט וויליאם סמסון, 1996
4. הישרדות עסקים בישראל / BDICOFACE. הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, 2006
5. חיזוי פשיטות רגל ע"פ התנהגות החזרי מניות. מודל טימותי פורסט ומיכאל דוגן, 1998
6. פירוק חברות מסיבות מקרו כלכליות. רן שהרבני, סקר בנק ישראל, 2005

המחקר האמפירי
שאלת המחקר
השערות מחקר
היקף המדגם
מתודולוגיה
תוצאות המחקר
חברות כושלות
-נתונים על פי מודל אלטמן
-נתונים על פי מודל יאיר אינגבר
-נתונים מודל אופק וורקר
-ניתוח תוצאות הביניים בחברות כושלות בשלושת המודלים הנצפים
-נתוני חיזוי המודלים בגרפים
חברות בקרה- יציבות
-נתונים על פי מודל אלטמן
-נתונים על פי מודל יאיר אינגבר
-נתונים על פי מודל אופק וורקר
-ניתוח תוצאות הביניים בחברות מצליחות בשלושת המודלים הנצפים
-נתוני חיזוי המודלים בגרפים
יחס התחייבויות-נכסים
-נתוני סך ההתחייבויות חלקי סך הנכסים בחברות הישראליות הנדגמות
-נתוני סך ההתחייבויות חלקי סך הנכסים בחברות הזרות הנדגמות
חברות גדולות, בינוניות וקטנות

דיון ומסקנות
נספחים

קטע מהעבודה:

במחקר זה נתייחס הן לפשיטת רגל כהגדרתה המשפטית, והן לסף חדלות פירעון, גם אם אינה פשיטת רגל כהגדרתה המשפטית. התייחסות זאת נובעת מן העובדה שבמצבים אלו, נפגעים גם בעלי המניות של פירמות מהפסקת מסחר, ומהפסד הון עקב ירידת שווי ניירות הערך שהחזיקו. בנקים ונושים אחרים סובלים גם הם הפסדים עקב אי יכולת פירמות אלו לעמוד בהתחייבויותיהן. עובדי פירמות על סף חדלות פירעון עשויים לאבד את מקום עבודתם עקב צמצומים בפירמה. על כן, לדעתנו, אין משמעות ייחודית אמיתית לפשיטת הרגל מן הפן המשפטי, כיוון שגם ללא פשיטת רגל "רשמית" חשוף הציבור על כל גווניו, לרבים מן הנזקים הנגרמים בעת פשיטת רגל.

תגים:

מודל ביבר · מודל Score- Z · מדד אלטמן · יאיר אינגבר · מודל בר ניב · מודל שכמורוב · כישלון · הצלחה · פשיטת רגל · חדלות פרעון · משבר · דוחות כספיים · איתנות פיננסית · קריסה · משבר כלכלי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היכולת להעריך כישלון או הצלחת חברות ציבוריות ", סמינריון אודות "היכולת להעריך כישלון או הצלחת חברות ציבוריות " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.