היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 68127
ניתוח נושא רכש חומרי גלם בחברת XXX תוך ניתוח תהליך קבלת החלטת הרכישה ותרומת מערכות המידע להצלחת תהליך זה.
4,408 מילים (כ-13.5 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50785
הניתוח הפיננסי, דוח רווח והפסד, קוסמטיקה של מאזנים, ניתוח דוחות כספיים, תזרים מזומנים ומודל אלטמן.
3,101 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70516
הצעת מחקר.
4,326 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 66128
בחינת התהליכים ושיטות התקצוב באור הכלכלה העכשווית וכן את מערכות המידע המשמשות לצורך תהליך תכנון התקציב
2,006 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68046
סקירת מידת ואמצעי השימוש של החברה במידע פיננסי.
4,006 מילים (כ-12.5 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66020
תוכנית עיסקית לחברה, כולל תיאור המיזם והמוצר, תאור השוק והענף, תוכנית תפעול וכ"א, תוכנית שווק ותוכנית פיננסית.
4,733 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66022
סקירת ספרות למושגים בחשבונאות פיננסית וניהולית וניתוח פיננסי של חברת MFI ע"ב דוחות רווח והפסד ומאזן החברה.
4,056 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 61051
התייחסות לאימרה "האם פיחות בברזיל מזרז הינתכות (דעיכה) פיננסית גלובלית?"
1,995 מילים (כ-6 עמ'), 6 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 65514
תוכנית עסקית של מיזם בתחום הקוסמטיקה, הכולל תוכנית פיננסית
11,128 מילים (כ-34 עמ'), 0 מקורות, 350.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10