היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניהול אפקטיבי, מדידת ביצועים וגיוון מקורות מימון כגורמים המשפיעים על פגיעות פיננסית של ארגונים ללא כוונת רווח

עבודה מס' 070516

מחיר: 439.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעת מחקר.

4,326 מילים ,16 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

המגזר השלישי בישראל הפך בשנים האחרונות לשחקן מרכזי בשדה הכלכלי והחברתי של המדינה. כמו ארגונים רבים בעולם, גם ארגונים ללא כוונת רווח (אלכ"רים) רבים בישראל נמצאים במלחמת הישרדות. אלכ"רים נדרשים לתת מענה למספר רב יותר של פונים בעזרת משאבים מדוללים. נושא הצלחה או כישלון של אלכ"רים, כמו גם חיפוש הגדרות להישרדות ארגונים עסקיים בכלל ושל אלכ"רים בפרט העסיקו רבות את תחום המחקר. מחקרים אחרים מציינים כי היום, על מנת לשמור על יציבות ארגונית ופיננסית לטווח ארוך יש לאמץ שיטות לניהול אפקטיבי וליישם מדידת ביצועים יחד עם ניהול חדשנות לצורך גיוון מקורות המימון. אימוץ, יישום והתנהלות על פי שלושה גורמים אלו הם המפתח להישרדותם של אלכ"רים.
מחקר זה יבחן את השפעתם של שלשה גורמים על פגיעות פיננסית וישווה את סדר הגודל של השפעות אלו על אלכ"רים: יישום ניהול אפקטיבי ומדידת ביצועים, וחוסר גיוון במקורות הכנסה. חשיבות המחקר היא בתרומתו למנהלים במגזר השלישי בכך שהוא יצביע על הגורמים המרכזיים העשויים לשפר הישגים וישמש לקביעת מדיניות ותמיכה בקבלת החלטות בנושאים הקשורים לניהול ארגוניהם בכדי להעלות את הביצועים. כמו כן יתרום לקובעי מדיניות, לציבור בכללותו, ויאפשר לחוקרים, ואנשי מקצוע להשתמש בידע שנאסף.
בהצעת מחקר זו קיים פרק שלם הסוקר את הספרות האקדמית בארץ ובעולם הקיימת בתחום, וכן נתונים סטטיסטיים עיקריים של המגזר השלישי בישראל.
בבסיס מחקר זה שלש השערות: ככל שמקורות ההכנסה של אלכ"ר מגוונים יותר וככל שניהול האלכ"ר יהיה אפקטיבי יותר וריבוי מדידת ביצועיו יהיו תדירים יותר, יהיה לו פחות סיכוי לחוות מצוקה כלכלית.
המחקר מתבסס על מדד קיים של גיוון מקורות הכנסה וכן מציע בניית מדדים חדשים שימדדו את השפעת הניהול האפקטיבי ואת תרומת השימוש במדידת ביצועים על יציבות פיננסית. כמו כן, ישווה את סדר הגודל של השפעות אלו על אלכ"רים על מנת לאפשר למנהלים ומקבלי החלטות בארגונים ללא כוונת רווח לתעדף השקעות של משאבים בהתאם לסדרי הגודל של השפעות אלו.
הצעת מחקר זו תתרום לצמצום תופעת סגירה של אלכ"רים בישראל ותהווה תוספת של ידע מחקרי בתחום הניהולי. על ידי בניית המודל החדש שהוצע ניתן יהיה לנבא את הפגיעות הפיננסית בעזרת מדדי ניהול אפקטיבי, מדידת ביצועים וגיוון מקורות הכנסה.

תוכן העניינים:
1. תקציר
2. מבוא
מטרת המחקר
אלכ"רים בעולם
אלכ"רים בארץ
גיוון מקורות מימון בהקשר של פגיעות פיננסית
הישרדות פיננסית
ניהול אפקטיבי ומדידת ביצועים
3. סקירת ספרות
4. הנחות
5. שאלת המחקר
6. השערות וביסוס השערות על הספרות
7. שיטה
נתונים
משתנים ומודל
מבחנים סטטיסטיים
מדגם
8. לסיכום
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

מחקר הבוחן שלבי התפתחות והישרדות של אלכ"רים על בסיס תיאוריות מתחום האקולוגיה הארגונית מצא (Susan M Chamber et al., 2002) כי הסיבות העיקריות לסגירתם של אלכ"רים חדשים ומתבגרים היו חוסר יכולתם לגייס משאבים הולמים, משימה צרה יתר על המידה, וחוסר תקציב. יחד עם זאת המחקר תומך ברעיון כי צריך להתחשב במגוון רחב של גורמים: היסטוריים, תרבותיים, מוסדיים ואקולוגיים כאשר רוצים להבין שלבים ארגוניים כמו לידה, מיזוגים ומוות של ארגונים.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניהול אפקטיבי, מדידת ביצועים וגיוון מקורות מימון כגורמים המשפיעים על פגיעות פיננסית של ארגונים ללא כוונת רווח", סמינריון אודות "ניהול אפקטיבי, מדידת ביצועים וגיוון מקורות מימון כגורמים המשפיעים על פגיעות פיננסית של ארגונים ללא כוונת רווח" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.