היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64065
העסקת כח עבודה זמני תוך בדיקת רמת שביעות הרצון של הלקוחות משירות זה.
5,166 מילים (כ-16 עמ'), 30 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50346
עבודה זו בודקת באופן סטיטיסטי את הגורמים המשפיעים על היעדרות מהעבודה (מוצא, השכלה וכו').
4,341 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60924
ניתוח החברה, מערכת המידע הקיימת והצעה לתיקון הבעיות הקיימות.
3,399 מילים (כ-10.5 עמ'), 0 מקורות, 427.95 ₪
עבודה מס' 62099
דיון בתופעת העובדים הזמניים.
3,374 מילים (כ-10.5 עמ'), 16 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64152
האם העסקת עובדים חיצוניים תשפיע על הגברת רמת הלחץ של העובדים הפנימיים בארגון.
9,238 מילים (כ-28.5 עמ'), 33 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 23127
עבודה זו בוחנת את הרגשת העליונות של האדם על בעלי החיים, וסוקרת את יתרונותיה של החיה על פני האדם.
8,321 מילים (כ-25.5 עמ'), 34 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60073
2,783 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64044
העסקת סוג כח אדם משתנה והשפעתו על איכות השירות בשירותי המשק של האוניברסיטה העברית.
5,227 מילים (כ-16 עמ'), 21 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60516
האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100