היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61532
השינויים בהגדרת יסוד האלימות בעבירת שוד בין פח"פ לבין חנ"ש.
5,684 מילים (כ-17.5 עמ'), 9 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60516
האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68129
סקירה תיאורטית ובדיקת הבדלים ברמות השחיקה בין מורים המלמדים בבי"ס יסודי לאלה המלמדים בבי"ס על יסודי.
6,412 מילים (כ-19.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64672
בחינת השוני בין הסוציאליזם הנאצריסטי לבין הסוציאליזם המרכסיסטי הקלאסי.
7,799 מילים (כ-24 עמ'), 32 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 20225
בחינת השאלה האם שאלת ההסכמה של המתלוננת מהווה חלק מיסודות העבירהף או שמא יסוד אי ההסכמה מהווה עבירה.
4,060 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60269
הסעדים המוענקים עת חוקק המחוקק חוק הנוגד\סותר חוק-יסוד
10,400 מילים (כ-32 עמ'), 90 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68712
האם התניה הנוגעת בהגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי גוברת על זכות יסוד חופש העיסוק?
5,531 מילים (כ-17 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40362
חוק היסוד, מקומו במערכת יחסי העבודה ופסק דין דנילוביץ.
8,222 מילים (כ-25.5 עמ'), 28 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 21304
סקירת הסוגיה ע"פ פסקי דין לפני ואחרי חקיקת חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו. בדיקה האם חלו שינויים בפסיקה ומה המצב המשפטי הנוכחי.
10,551 מילים (כ-32.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100