היישום אינו מחובר לאינטרנט

שחיקת מורים - בי"ס יסודי מול בי"ס על יסודי

עבודה מס' 068129

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית ובדיקת הבדלים ברמות השחיקה בין מורים המלמדים בבי"ס יסודי לאלה המלמדים בבי"ס על יסודי.

6,412 מילים ,10 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

נושא השחיקה הינו נושא אשר זוכה לעניין ציבורי ומחקרי רב בשנים האחרונות. העניין הרב מתמקד בניסיון להגדיר את תופעת השחיקה ולאפיין את סממניה, לבחון את דפוסי השחיקה ודרכי ההתמודדות עם תופעת השחיקה.
תופעת השחיקה נדונה בקשר למורים ולהוראה יותר מאשר לגבי כל תחום מקצועי אחר. בספרות המקצועית, כמו גם בעיתונות, פורסם מספר רב ביותר של מאמרים בקשר לתופעה ההולכת ומתרחבת בקרב מורים.

בעבודה זו, אעסוק בהבדלי השחיקה בין מורים בבית ספר יסודי לאילו בעל יסודי, אעמוד על גורמי השחיקה השונים והשפעתם על המורה, הקשיים, התמודדויות והצעת פתרונות.
מטרת המחקר היא לראות את השפעת השחיקה על מורים מבית ספר יסודי ועל יסודי.

השערת המחקר היא: מורים בבית ספר על יסודי יהיו שחוקים יותר מאשר מורים בבית ספר יסודי.
כלי המחקר היה שאלון הכולל שני חלקים: נתוני רקע והיגדים הקשורים לגורמי השחיקה.
אוכלוסיית המחקר מונה כ- 38 מורים. את תוצאות השאלונים ניתחתי על ידי השוואה בין ממוצעי מדדי השחיקה בקבוצות הבדיקה השונות, ובעזרת מבחן T לשני משתנים בלתי תלויים. נמצאו מספר ממצאים בעלי מובהקות בהבדלים בשחיקה בין המורים.
השערת המחקר אוששה אך לא באופן מובהק, ונמצא שמורים בבית ספר על יסודי שחוקים יותר מאשר מורים בבית ספר יסודי.
מן הבחינה המקצועית אפשר לראות ירידה ניכרת ביכולת הביצוע ובהוראה, העדרויות ממושכות ופרישה מוקדמת. מורים שחוקים עלולים לנהוג כלפי תלמידיהם בקשיחות ובנוקשות. המורים הללו עלולים לחוש עייפות נפשית וגופנית ולגלות רמת מחוייבות נמוכה לעבודת ההוראה ולעינייני התלמידים. לכן, נושא זה חשוב ללימוד, חקירה ולהבאתו למודעות הציבורית ככלל ומודעות המורים בפרט.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרותית
2.1. הגדרת השחיקה
2.2. ההיסטוריה של השחיקה
2.3. מאפיינים של שחיקת המורים
2.4. מחקרים בנושא שחיקת המורים
2.5. ההשקפות השונות בנושא שחיקת המורים
2.6. שחיקת מורים בראשית דרכם בהוראה
2.7. גורמים לשחיקה בהוראה
2.8. הצעת פתרונות ודרכי התמודדות בתופעת השחיקה (מתוך: http://www.daat.co.il/daat/kitveyet/taleley/shhika1-2.htm)
2.8.1. תמיכת ממונים כאמצעי ממתן שחיקה
2.8.2. היבטים של התמודדות עקיפה עם תופעת השחיקה
2.9. מאפייני בתי הספר המשתתפים במחקר, אוכלוסיה ורקע
2.9.1. תיאור כללי של בית הספר היסודי "יהל"ם", היסטוריה וחזון
2.9.1.2. מטרות ויעדי בית הספר
2.9.1.3. ה"אני מאמין" הבית ספרי
2.9.2. תיאור כללי של בית הספר העל יסודי "ישיבת בני עקיבא בר יוחאי", מטרות ויעדים
2.9.2.1. ה"אני מאמין" הבית ספרי
2.10. מטרת המחקר
2.11. השערת המחקר
3. שיטת המחקר
4. ממצאים
4.1. תרשים המשווה בין ממוצע מרכיבי השחיקה אצל מורים בבי"ס יסודי לעומת בי"ס על יסודי
4.2. השוואה במרכיבי השחיקה בין מורים המלמדים בבי"ס יסודי לעומת אלו המלמדים בבי"ס על יסודי
5. דיון ומסקנות
5.1. ניתוח ההבדלים במרכיבי השחיקה בין מורים בבי"ס יסודי למורים בבי"ס על יסודי
5.2. מסקנת השערת המחקר
5.3. ניתוח התוצאות של מרכיבי השחיקה
5.3.1. ניתוח התוצאות של מרכיב השחיקה "תשישות רגשית"
5.3.2. ניתוח התוצאות של מרכיב השחיקה "דה-פרסונליזציה"
5.3.3. ניתוח התוצאות של מרכיב השחיקה "אי הגשמה עצמית"
5.4. צעדים אופרטיביים
5.4.1. המלצות
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים

הערת מערכת: לא לכל המקורות המצוינים במהלך העבודה, קיים פירוט ביבליוגרפי ברשימה הביבליוגרפית.

קטע מהעבודה:

גרינפלד (1990), מגדיר את השחיקה כתחושה של תשישות פיזית, רגשית ומנטאלית המורגשת כתוצאה של מצב כרוני מתמשך של לחצים בחיים ובעבודה. (קורבנותיה של התופעה עלולים לסבול מנזקים גופניים, איכות עבודתם יורדת, וגוברת נטייתם לעזוב אותה. השלכותיה עלולות לפגוע גם במשפחה והחברה שהם חיים ועובדים בה.)
לעומתו, פרלמן והרטמן (1982), הגדירו את השחיקה של העובד כתשישות רגשית או גופנית או שניהם יחד, תפוקה נמוכה בעבודה ודה - פרסונליזציה מודגשת.
קיריאקו (1987), התייחס לשחיקת המורה, והגדיר אותה כתסמונת הנובעת מלחץ מתמשך, שמאפייניו הם, בעיקר, תשישות פיסית, רגשית והתנהגותית.

תגים:

שחיקה מורה מחקר · שחיקת מורים · השוואה · לחץ שחיקה · מינהל חינוכי · שאלונים · שאלון

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שחיקת מורים - בי"ס יסודי מול בי"ס על יסודי", סמינריון אודות "שחיקת מורים - בי"ס יסודי מול בי"ס על יסודי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.