היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63887
מחקר השוואתי בין בית ספר רגיל לבית ספר קהילתי.
12,400 מילים (כ-38 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63858
המושג ומאפייניו, התפתחותו, המסרים המשפיעים וחשיבותם למורה.
4,992 מילים (כ-15.5 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63695
כיצד חרדת התלמידים ממבחנים נתפסת על ידי המורה ומשפיעה על קשר מורה-תלמיד.
7,674 מילים (כ-23.5 עמ'), 34 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64221
מאפייני השחיקה של המורים והאם שחיקת מורים גורמת לחוסר שביעות רצון של התלמידים (מהאינטרקציה עם המורה, מהלימודים עצמם וכו').
6,053 מילים (כ-18.5 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64261
המורה והשפעת מצב השחיקה שלו על תיפקודה החיובי של הכיתה
5,994 מילים (כ-18.5 עמ'), 33 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64368
בדיקת השפעות של גורמים שונים בהווי בית-הספר על רמת הלחץ ותחושת השחיקה בקרב מורים, בבתי הספר העל-יסודיים.
3,605 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64336
סקירת מחקרים בנושא ההבדלים המגדריים בהצלחה במקצוע המתמטיקה.
11,051 מילים (כ-34 עמ'), 24 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 63692
בדיקת הנושא באמצעות סקירת ספרות וראיונות של מורים ותלמידים.
18,127 מילים (כ-56 עמ'), 32 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 63450
3,903 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 132.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100