היישום אינו מחובר לאינטרנט

היסוד הנפשי והיסוד הפיזי בעבירת שוד

עבודה מס' 061532

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השינויים בהגדרת יסוד האלימות בעבירת שוד בין פח"פ לבין חנ"ש.

5,684 מילים ,9 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים

מבוא
א. רקע
ב. הוראות החוק
ג. תחום ההגדרה
ד. מטרת ושיטת העבודה
ה. מקורות ראשוניים ועיקריים

הדין הפלילי - כללי יסוד
א. כללי
ב. יסודות העבירה
1. העבירה הפלילית מורכבת משני יסודות בסיסיים
2. היסוד הפיזי העובדתי
3. היסוד הנפשי
4. יסודות המחשבה הפלילית בעבירת שוד (כללי)
5. ניסיון בלתי צליח
6. ניסיון לשוד

ניתוח היסודות הפיזי והנפשי בעבירת שוד
א. רכיבי היסוד הנפשי
ב. היסוד הנפשי בעבירת שוד

מידת האלימות בפקודת החוק הפלילי
לעומת חוק העונשין
א. מידת האלימות
ב. דרישת האלימות - תיקון הדין
ג. מבחנים לקביעת שימוש באלימות
1. מבחן התנגדות הפעילה
2. מבחן המודעות
3. מבחן האחיזה
4. המבחן המשולב

סיכום

ביבליוגרפיה

נספח א'
תרשים הדין הפלילי

מבוא
א. רקע
עבירת השוד הוגדרה לראשונה בדין הישראלי בסעיף 287 לפקודת החוק הפלילי 1936 (1), שמקורה במשפט המקובל האנגלי(2). כיום מעוגנת ההגדרה התקפה בסעיף 402 לחוק העונשין, תשל"ז 1977 (3)

ב. הוראות החוק
402. שוד (א1)288 287,/) (התשכ"ו)
(א) הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או-לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד - מאסר ארבע-עשרה שנים.
(ב) היה השודד מזוין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, אי שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו - מאסר עשרים שנים.

403. נסיון שוד 288\א (2) (התשכ"ו(
התוקף אדם לשם שוד, דינו - מאסר שבע שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות כאמור בסעיף 402(ב), דינו - מאסר עשרים שנה.

404. דרישת נכס באיומים (א293/) (התשל"ג)
הדורש מאדם דבר ערך בכוונה לגנבו, תוך שימוש.באיומים או בכוח, דינו - מאסר חמש שנים; נעברה העבירה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - מאסר עשר שנים.

ג. תחום ההגדרה
עפ"י הגדרתה, מהווה עבירת השוד, עבירת גניבה שנעברה ב"נסיבות מחמירות4" מאוד, לאמור: כאשר בשעת המעשה, או בסמוך לפניו או לאחריו משתמש הגנב באלימות, או מאיים להשתמש באלימות - כלפי אדם או כלפי נכס, על מנת להשיג את הדבר הגנוב, או על מנת לעכבו אצלו או על מנת למנוע התנגדות לגניבה או על מנת להתגבר עליה.

ד. מטרה ושיטת העבודה
בעיון בחומר ובסבך פסקי הדין מצאתי עניין לייחד עבודה זו בניתוח לעומק את היסוד הנפשי והפיזי בעבירת השוד, וההבדלים בין פח"פ לחנ"ש בהגדרת יסוד האלימות הנדרש בעבירת השוד, אולם כחלק מקדים לניתוח:
1. אסקור בקצרה מהו הדין הפלילי בכלל
2. ארחיב קמעא, ביסודות העבירה הפלילית, כדי ליצור קשר לוגי לניתוח יסודות עבירת השוד.
3. אסכם את העבודה בניתוח אירוע כדי לקשור את כל הנושאים שהועלו בעבודה.

______________________
1 פקודת החוק הפלילי, 1936, ע"ר תוס' 1 מס' 652, עמ' 287 (להלן: 'פח"פ').
2 ע"פ 70/73 אלחרר נ' מדינת ישראל, פ"ד כז(561 (2, עמ' 566 (ש' אגרנט).
3 חוק העונשין, תשל"ז1977-, ס"ח תשל"ז, עמ' 226 - סע' 402(א) (להלן: 'חוק העונשין').
4"כפי שצויין בעניין ע"פ 70/73. עבירת השוד רואים אותה באור של מעשה גניבה הנושא אופי חמור... בשל העובדה, שהעבריין הגשים את מזימת הגניבה ע"י השימוש באמצעי אלימות" (ד"נ 6/75, כט (2( 549 (פרץ).

מקורות:

פקודת החוק הפלילי, 1936.
חוק העונשין, תשל"ז 1977.
פלר ש"ז. יסודות בדיני עונשין (תשמ"ד, כרך א') 486.

תגים:

שודד · עבירה · שוד · פלילי · דין

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היסוד הנפשי והיסוד הפיזי בעבירת שוד", סמינריון אודות "היסוד הנפשי והיסוד הפיזי בעבירת שוד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.