היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 64
עבודה מס' 69558
פרויקט ייעול העבודה בחברת TABOR
11,753 מילים (כ-36 עמ'), 3 מקורות, 967.95 ₪
עבודה מס' 66392
תהליכי בקרת איכות בארגון, המלצות לייעול תהליכים קיימים, בניית מערכת איכות ומתודולוגיה לפיתוח מוצרים חדשים.
3,107 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60533
בחינת ההנחה כי לייעול המנגנון האדמיניסטרטיבי הייתה השפעה רבה על מידת הצלחתו של מלך זה בקידום וחיזוק הממלכה הצרפתית בתקופתו.
5,764 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63546
המנגנון, הבעיות המבניות, דרכי ייעול ומשפט משווה.
2,830 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63550
הצעת ייעול למעבדת לקיחת דם.
3,466 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65365
הצגת חלק ראשוני של מחקר לייעול מערכות ממוחשבות.
10,009 מילים (כ-31 עמ'), 19 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 50871
בחינת ניהול המידע במחלקת השיווק והמכירות והצעה לייעול מערכת המידע.
2,746 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64816
תהליכים ארגוניים, הסביבה העסקית ומבנה הארגוני, תהליכי הייצור, איכות ושרשרת האספקה של הארגון והצעת שיטות ומודלים לייעול ושיפור תהליכים אלו.
1,908 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 70488
הצגת פרופיל המשימה, פרופיל המשתמש וציון מאפייני השימוש בסביבת העבודה ומגוון אפשרויות הגולש במערכת ולבסוף הצעות לייעול ולשיפור.
2,821 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 65.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 64