היישום אינו מחובר לאינטרנט

ייעול העבודה והמלאי במחסן בחברת "Tabor Tools"

עבודה מס' 069558

מחיר: 967.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: פרויקט ייעול העבודה בחברת TABOR

11,753 מילים ,3 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

מטרת העבודה היא ייעול העבודה בחברת TABOR.
הפרויקט בוצע במחסן המרכזי של חברת TABOR היושבת בקיבוץ בית רימון.
בפרויקט השתמשנו בטכניקות ההנדסיות הבאות:
חקר עבודה - על פי חקר רב תצפיתי
שיפור מצב קיים
ניהול מלאי - על פי ניתוח פארטו ושיפורו.
תחזיות לשנים הבאות.
ניתוח כדאיות
ניהול רכש

תוכן עניינים:
פרק 1 הקדמה
1.1 מסגרת הביצוע
1.2 מטרת הפרויקט
1.3 מקום הביצוע
1.4 היקף ותקופת ביצוע הפרויקט
1.5 טכניקות הנדסיות שמשולבות בפרויקט
1.6 שלבי ביצוע הפרויקט
פרק 2 תקציר מנהלים
2.1 מבוא
2.1.1 חקר עבודה
2.1.2 ניהול מלאי מצב קיים
2.1.3 תחזיות
2.2 תקציר מסקנות
2.2.1 חקר עבודה
2.2.2 ניהול מלאי מצב מוצע
2.2.3 תחזיות
2.3 תקציר המלצות
פרק 3 רקע כללי
3.1 תאור הארגון
3.2 תרשים ארגוני
3.3 מערכת סמכויות במפעל
3.4 תיאור המוצרים
3.5 שרטוט המחסן
פרק 4 שיטות עבודה מצב קיים
4.1 תאור העבודה במחסן
4.2 תרשימי זרימה
4.3 תאור תחנות העבודה
4.4 מדידת עבודה - רקע כללי
4.5 ריכוז מדידת עבודה
4.5.1 תיאור העבודה הנמדדת
4.5.2 תיאור המחסן
4.5.3 ציוד ואמצעים
4.5.4 שינוע וניטול
4.5.5 הוראות בטיחות
4.5.6 תנאי העבודה במחסן
4.5.7 חלוקה לאלמנטים
4.6 ריכוז נתוני החקר
4.7 פירוט הטבלה
4.7.1 אחוז מופע
4.7.2 הערכת הקצב
4.7.3 זמן ברוטו
4.7.4 זמן נטו
4.7.5 זמן מתוקן
4.7.6 גורם תדירות
4.7.7 זמן יסוד
4.7.8 תוספות
4.8 ריכוז חישובי החקר
5 שיפור שיטות
5.1 הקדמה
5.2 ריכוז ליקויים מצב קיים
5.3 ריכוז המלצות לשיפור מצב קיים
5.4 מפרט תרשים תהליכים
5.5 תרשים תהליך קיים:
5.6 תהליך מוצע
5.7 ניתוח כדאיות ביצוע המלצות
5.7.1 חישוב זמ"ק ממוצע בטבלה:
5.7.2 ניתוח כדאיות - הקדמה
5.7.3 ריכוז עלויות לביצוע השיפור
5.7.4 ריכוז חסכון צפוי
5.7.5 תוכנית השקעה
5.7.6 חישוב כדאיות
5.7.7 מסקנות
פרק 6 ניהול מלאי מצב קיים
6.1 ניהול המלאי
6.2 כלל פארטו ויישומו
6.2.1 הסבר פארטו
6.2.2 מגבלות ואילוצים
6.3 מצב קיים
6.3.1 תאור התחום
6.3.2 ציוד ואמצעים טכניים
6.3.3 כוח אדם
6.3.4 תהליך העבודה הקיים
פרק 7 ניהול מלאי מצב מוצע
7.1 מערך ואמצעים מוצעים
7.2 כוח אדם
7.3 התהליך החדש
7.3.1 דוגמא לחישוב QOPT לגבי הפריט הראשון בקבוצה A
7.3.2 מדיניות מלאי לפרטי B - מצב מוצע
7.3.3 מדיניות מלאי לפרטי C - מצב מוצע
7.4 יתרונות המצב המוצע
7.5 סיכום תהליך
פרק 8 תחזיות
8.1 הקדמה
8.2 מכירות 2005 - 2009
8.3 ניתוח נתוני עבר
8.3.1 ממוצע רגיל
8.3.2 ממוצע משוקלל
8.3.3 ממוצע נע תלת תקופתי
8.3.4 ממוצע נע דו תקופתי משוקלל
8.3.5 החלקה מערכית (a= 20%)
8.4 מדדי פיזור
8.4.1 רגרסיה ליניארית
8.4.2 מקדם קורלציה
8.4.3 ריכוז טבלת מדדי פיזור של כל השיטות
8.5 מסקנות
פרק 9 ניהול רכש
9.1 מדיניות ניהול הרכש במפעל
9.1.1 תהליכי העבודה של מחלקת הרכש
9.1.2 ניהול פנימי וחיצוני
9.1.3 בחירת הספק המתאים
9.2 תרשים זרימה
9.3 תרשים תהליך
9.3.1 ליקוי בתהליך
9.3.2 המלצות לשיפור הליקוי
9.4 בחירת הספק המתאים
9.4.1 קביעת קריטריונים ומשקלים
9.4.2 בנית מסד נתונים
9.4.3 מערכת המעקב והבקרה
9.4.4 טבלת שקלול לבחירת הספק המועדף
9.4.5 גרפים להצגת ביצועי הספקים
9.5 ליקויים בתהליך
9.6 סיכום
10. ביבלוגרפיה
11. נספחים

קטע מהעבודה:

שלבי ביצוע הפרויקט
שלב ראשון - קיום שיחה ראשונית עם המנהל הלוגיסטי ומנכ"ל החברה, ובחירת נושא בתיאום.
שלב שני - סיור במחסן ולמידת הנושא לעומק לפרטי יתר על מנת ללמוד על המצב הקיים.
שלב שלישי - הגדרות מטרות הפרויקט
שלב רביעי - ביצוע מדידות עבודה לצורך קביעת תקן
שלב חמישי - ביצוע ניתוח פארטו לצורך למידה על המלאי במצב הקיים, הצעות של מודלים שונים לשיפור ניהול המלאי
שלב שישי - ניתוח מכירות וביצוע תחזיות לשנים הבאות.

תגים:

שיפור מצב קיים · ניהול רכש · פרויקט גמר · מחסן · מלאי · מדידת עבודה · ניהול הייצור · ניהול מלאי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ייעול העבודה והמלאי במחסן בחברת "Tabor Tools" ", סמינריון אודות "ייעול העבודה והמלאי במחסן בחברת "Tabor Tools" " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.