היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67452
כיצד התבטאה מעורבותה של בריה"מ במלחמת יום כיפור?
4,138 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69616
בחינת המצב החברתי בארץ אחרי מלחמת יום כיפור וניסיון להגדירו כתסמונת פוסט-טראומטית קולקטיבית.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67694
בדיקת השיקולים שעמדו מאחורי האסטרטגיה בה ארצות הברית נקטה במלחמת יום הכיפורים.
3,634 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64998
כיצד פעל הנרי קיסינג'ר במלחמת יום הכיפורים לסיום המלחמה, וכיצד השפיעו מהלכיו על סיום המלחמה?
11,838 מילים (כ-36.5 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63622
בחינת הקשר המוסלמי-יהודי בנוגע ליום העשורא ויום כיפור.
3,782 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 21428
סקירת עמדת המעצמות, מדיניות ארצות ערב, עמדתה של ישראל, חשיבות הנפט, ועימות גלובלי(גרעיני?) ברמה האסטרטגית מדינית.
8,192 מילים (כ-25 עמ'), 39 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 31321
הצגת המדיניות מול תפיסת הביטחון שלו, הצעותיו להסדר עם מצרים ותקופתו כמושל צבאי.
10,240 מילים (כ-31.5 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 40295
האירועים שקדמו למלחמה בשתי המדינות, ההרתעה הישראלית וכשלונה וההפתעה.
2,916 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 68498
האם מקבלי ההחלטות במצרים ובסוריה, ערב פתיחת המלחמה, תפסו את מדינת ישראל כמדינה אשר מצוידת בנשק גרעיני אופרטיבי, ואם כן, מדוע נטלו על עצמן סיכון בתקיפת מעצמה גרעינית?
9,809 מילים (כ-30 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100