היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63239
2,764 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60287
3,626 מילים (כ-11 עמ'), 19 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 64123
בדיקת הקשר בין לחץ לבין שחיקת העובד והאם לחץ ושחיקה קשורים לרמת שביעות הרצון של העובד.
4,087 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67963
טיפול בקורבנות טראומות מיניות תוך התייחסות להעברה בין דורית של טראומה מינית לא מעובדת.
4,129 מילים (כ-12.5 עמ'), 27 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 20592
סקירת ההבדלים בתחושות לחץ ודיכאון, בעיות ולחצים הנובעים מחובות משפחתיות.
6,520 מילים (כ-20 עמ'), 21 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 21169
כיצד ילדים מוכים, החווים טראומה, יכולים להתמודד עם הטראומה ע"י דמיון וכיצד המבוגרים יכולים לצפות זאת.
6,889 מילים (כ-21 עמ'), 30 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64152
האם העסקת עובדים חיצוניים תשפיע על הגברת רמת הלחץ של העובדים הפנימיים בארגון.
9,238 מילים (כ-28.5 עמ'), 33 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 50326
סקירת הספרות בנושא לחץ ושחיקה בעבודה והשפעתם על רמת ביצוע התפקיד.
6,720 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50711
מצבי אי וודאות, מצבי לחץ וההשלכות שלהם על הפרט והקהילה.
2,354 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100