היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68226
סקירה של מספר היבטים של נושא ההטרדה המינית בישראל ושל אחריותו של המעביד.
4,423 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 60516
האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62215
הבדלי התעסוקה בין נשים וגברים בישראל.
8,688 מילים (כ-26.5 עמ'), 14 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70189
דיון בחקיקה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ויישומה בישראל מאז נכנסה לתוקף.
4,114 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 65091
סקירת החקיקה והפסיקה בישראל ובמדינות אחרות, תוך התייחסות ספציפית לחקיקה המתקדמת יחסית בתחום זה באנגליה ובארה"ב. על בסיס ניתוח זה מוצעות הצעות לתיקון החקיקה בישראל.
3,454 מילים (כ-10.5 עמ'), 33 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 32508
סקירה מקיפה של הבעיה והיקפה כולל מענים לבעיה, מדיניות וחקיקה בישראל.
4,267 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20079
הצגת עיקרי תורתו של רולס ליחסי דת-מדינה ודיון במספר מקרים החשובים לתקופתנו.(הפלות, מיהו יהודי, ועוד)
4,023 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 69371
סקירת נתונים ועיבוד אקונומטרי באמצעות משוואת רגרסיה.
4,992 מילים (כ-15.5 עמ'), 33 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 21458
סקירת שוק הדלק, בדיקה אמפירית לגורמי השינוי במחירי הנפט (כלכליים, בירוקרטיים), גישות כלכליות עולמיות להערכת מדיניות הנפט ועוד.
5,776 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100