היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68868
בחינת הרפורמה בחינוך ילדי היהודים במזרח אירופה במאה ה- 19 כחלק מתהליכי המודרניזציה שעברו במאה זו תחת השלטון הרוסי.
2,449 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69123
ניתוח המאמר "אני למדתי ביאליק, תורכם ללמוד דרוויש" מאת סעיד עדוי.
1,249 מילים (כ-4 עמ'), 3 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 69348
התפיסות המתקדמות של המשכילים הגרמנים אל מול הרבנים והתפיסות המסורתיות.
2,075 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65066
התמורות בחברה היהודית בגרמניה במאות ה-18 וה- 19
7,675 מילים (כ-23.5 עמ'), 28 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65327
כיצד נתפסו "המזרחיים" בשיח ההיסטוריוגרפי הציוני.
11,705 מילים (כ-36 עמ'), 20 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 64401
באיזו מידה ובאיזה אופן מיוצגים יהודי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך.
5,785 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 20577
הצגת העלייה מבריה"מ, מהות החינוך הבלתי פורמלי וחשיבותו, בעיות מהגרים, בעיות לימודיות ועוד.
4,341 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61490
מאמר הדן בתוצאות פיתוחה של טכנולוגיה חדשה במערכת החינוך.
5,767 מילים (כ-17.5 עמ'), 27 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 50541
דיון בנקודות העיקריות בעלות השלכות ישירות על המתרחש בהתערבות החינוכית ובמפגש היזום בין קבוצות שני העמים.
7,169 מילים (כ-22 עמ'), 4 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100