היישום אינו מחובר לאינטרנט

טכנולוגיה בחינוך וחינוך טכנולוגי

עבודה מס' 061490

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מאמר הדן בתוצאות פיתוחה של טכנולוגיה חדשה במערכת החינוך.

5,767 מילים ,27 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

נוכח המציאות החדשה וההתפתחויות הטכנולוגיות, מתקשה כל מערכת ובעיקר מערכות החינוך וההכשרה, להתמודד עם משימות דינמיות ובזמן תגובה אמיתי. הדינמיקה במציאות היא לא רק של תוכן, אלא גם דינמיקה של קונספציות ושל דרך.
הטכנולוגיות החדשות גורמות לשינוי כל סגנון העבודה. אנו הופכים במהירות ולא בהדרגה, לחברת ידע ויש להכין את התלמיד ללמידה לקראת שינויים ולקראת הזדמנויות חדשות הנקרות ללא הרף. התלמיד שיצא לשוק העבודה בשנות ה-2000 חייב להיות מצויד בכושר חשיבה ובכושר ניתוח ולאו דווקא בידע, כיוון שהידע מתחדש ומתעדכן ללא הפסק. (סלומון, אלמוג, 1994).
בבואנו להתייחס לשאלות היסוד של ארגון מערכת חינוך מדעית טכנולוגית, המצויה בסביבה משתנה, בסביבה של תנועה מתמדת, כנראה שלא ניתן להגדיר ברור את התכנים. אך כנראה כי גם קשה להגדיר ממדים אחרים של המערכת. ייתכן שאפשר להצביע רק על הכיוון הכללי, על קצב השינוי ועל מתודות הוראה אפשריות. (סלומון, אלמוג, 1994).(פוסטמן, נ.)
לא תמיד ידוע מה יקרה כתוצאה מפיתוחה של טכנולוגיה חדשה. לכן, במאמר זה נגדיר את:
1. הפרופיל המקצועי של בוגר מערכת החינוך הטכנולוגי.
2. תוכניות הלימודים במעגלי האוריינות, ההשכלה הכללית וההתמחות.
3. מתודות הוראה המצויות בידי המורים והמתודות שיש להקנות בהכשרת ועדכון מורים.
4. סביבות ההוראה והאמצעים, תוך שילובם בסביבת התעשייה והמשק האמיתית.
5. נבחן את הדוגמא של "אורט ישראל" המפעיל תוכניות לימודים משולבות לטכנולוגיה ולעולם העבודה.

תוכן העניינים:
מבוא
חינוך וטכנולוגיה במערכת החינוך
החינוך הטכנולוגי - עבר, הווה, עתיד
אורט - התשובה הישראלית לחינוך טכנולוגי
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אילן, ד. ואילן, ב. (1994). "מתווה מתודולוגי למערכת ההדרכה להוראת הטכנולוגיה בחטיבות הביניים", עיונים בטכנולוגיה, גליון 21, אוקטובר 1994.
אלוני, נ. (1992). "לקראת מה יחנך בית הספר העתידי", הד החינוך, כרך ט"ו גליון י' עמ' 21.
אנטמן, א. "לקראת המאה העשרים ואחת - כיצד רואה התעשיה את החינוך בעידן המודרני". עיונים בטכנולוגיה, גליון 26, יוני 1997.
גודלד, ג.י. וקליין, מ.פ. (1973). מאחרי דלת הכתה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב (תרגום).
דו"ח הררי. (1992). ועדת הררי לבדיקת החינוך המדעי והטכנולוגי. מסקנותיה פורסמו ב1992.
ויגודסקי, י. (1994). "מנהל בית הספר ינהיג את השנוי", ראיון עמה על פרוייקט "מחר 98".
זילברמן, ע. (1993). "על עצמאותו של הידע הטכנולוגי ועל הצורך בחינוך טכנולוגי מובחן". עיונים בטכנולוגיה, גליון 21, דצמבר 1993.
חן ד., שקדמי, א. וחכם א. (עורכים. (1976). נ.י.ל.י תכנית מחקר ופעולה - תשל"ו, אוניברסיטת תל אביב והמרכז לטכנולוגיה חינוכית, הוצאת "מערכות חינוך".
חן, ד. (1995). "בין פדגוגיה לטכנולוגיה". הרהורים על תקשוב החינוך". מחשבים בחינוך. רבעון לטכנולוגיה מתקדמת.
ישראלי, א. (1982). הפסיכולוגיה של המבוגר הלומד. ירושלים: אקדמון.
ליכטנזון, י. (1981). "המורה בתהליך השנוי", בתוך שרן, ש.; הרץ-לזרוביץ, ר. (עורכים). מורים ותלמידים בתהליך שנוי, הוצאת רמות, תל-אביב.
ליכטנזון, י. (1980). "המורה בתהליך שינוי". עבודת M.A, בי"ס לחינוך, אוניברסיטת ת"א.
לם, צ. (1968). "הכשרת מורים נוכח התמורות בתפקידיו של המורה", החינוך
משרד החינוך. (1994). "הרפורמה בחינוך הטכנולוגי", משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים. יוני 1994.
סלומון, ג. אלמוג, ת. "הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך". ביה"ס לחינוך אוניברסיטת חיפה, 1994.
סמואל, א. (1990). ארגונים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.
פוסטמן, ניל. מתוך החינוך במבחן הזמן . תדפיס אוניברסיטת חיפה, 1994.
פוקס, לזרוביץ. (1992). "עיצוב מדיניות שינוי בביה"ס" מוקדים בעבודת מנהל. משרה"ח, המחלקה לתכנית ושיטות, אונ' חיפה.
פוקס, א. הרץ-לזרוביץ, ר. (1991). ,"חשיבתם של מנהלים על שינויים בבית ספרם: בתי ספר פעלתניים". עיונים במינהל ובארגון החינוך, 17: 104-75.
פרשטמן, מ. (1997). "המורה המופלא למדע וטכנולוגיה", עיונים בטכנולוגיה, גליון 26, יוני 1997.
שרן, ש. (1990). "שינוי מתוכנן בחינוך: כיצד?". מאמר שהוגש לקראת דיון בועדת הקבע של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך והתרבות.
שרן, ש. ולזרוביץ, ר. (1979). "השפעותיה של תוכנית לשינוי שיטת ההוראה על התנהגותם, על עמדותיהם ועל תפישותיהם של מורים" (תדפיס); המחקר בוצע בחסות המרכז לטלוויזיה חינוכית.
שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1981). מורים ותלמידים בתהליך שינוי, רמות, אוניברסיטת ת"א.
Looman de Wijk, Susan. (1996). "Career and Technology Studies: Crossing the Curriculum", Educational Leadership, Vol. 53, No. 8, May 1996, pp. 50-53.
Seymour Papert Turkle. (1993)..

תגים:

טכנוצנטריות · אורט · מאגרי · מידע · חברה · עתידית · היי · מחשבים · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "טכנולוגיה בחינוך וחינוך טכנולוגי", סמינריון אודות "טכנולוגיה בחינוך וחינוך טכנולוגי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.