היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 66977
סקירה של תהליכי מיון עובדים בחברת היי-טק וניתוח ביקורתי של כלי מיון אלו תוך בחינת התאמתם לחברת היי-טק.
4,835 מילים (כ-15 עמ'), 11 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 63839
מחקר באמצעות שאלונים שכללו 10 שאלות פתוחות ואשר הועברו ל-15 עובדי היי-טק.
13,157 מילים (כ-40.5 עמ'), 16 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 65930
הקשר בין תפישת האלטרנטיבה בשוק ושביעות רצון העובד לכוונות עזיבה בארגון היי טק
9,579 מילים (כ-29.5 עמ'), 34 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67574
איפיון חברה טכנולוגית תוך התייחסות לגיוס, מיון וקליטת עובדים, שירותי רווחה והערכת עובדים.
2,015 מילים (כ-6 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60979
3,891 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63788
חברת מדטכניקה.
4,336 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66160
נטיית העובד לעזיבת עבודתו בחברת "נייס" ומדוע מתרחשת תופעת עזיבה זו
9,491 מילים (כ-29 עמ'), 26 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66980
איפיון תהליך הערכת ביצועי עובדים והערכת ביצועים בארגון הנבחן
7,053 מילים (כ-21.5 עמ'), 10 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 67442
בחינת החוזים הפסיכולוגיים בחברת "סולגוד תקשורת" (ראיונות).
10,404 מילים (כ-32 עמ'), 0 מקורות, 271.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17